Podnikateľ

Zrealizované projekty

Projekt PROSPECT

 

Projekt LUMAT CE89

 

Projekt INTENSIFY

 

Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020

Projekt PUM TT

 

Projekt Nízkouhlíková stratégia v meste Trnava


Projekt
Kultúrna spolupráca – cestovný ruch podporujúci kultúrne dedičstvo – CUT

  1. EVENT 4 TRNAVA
  2. EVENT 1 – 6 (AJ)(SJ)
  • Články o projekte Cestovný ruch podporujúci kultúrne dedičstvo
  1. Dni európskeho kultúrneho dedičstva v Trnave slávnostne otvorí koncert Anima mundi v Bazilike svätého Mikuláša
  2. Trnava sa zapojila do projektu zameraného na rozvoj kultúry a cestovného ruchu. Privítala účastníkov z partnerských miest

Ďalšie projekty: