Nástroje

Kľúčové slovo: nízkouhlíková stratégia

Samospráva sa aj naďalej angažuje v oblasti energetickej efektívnosti a adaptácie na zmenu klímy

Samospráva sa aj naďalej angažuje v oblasti energetickej efektívnosti a adaptácie na zmenu klímy

S finančnou podporou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia mesto Trnava začalo realizáciu projektu Nízkouhlíková stratégia v meste Trnava. Táto stratégia vytvorí rámec opatrení pre boj s&nb...

21.4.2021 9:33 Celý článok