Nástroje

Kľúčové slovo: odpad

Viete, čo sa stane s papierom, keď ho správne vytriedite?

Viete, čo sa stane s papierom, keď ho správne vytriedite?

Papier patrí do skupiny dobre recyklovateľných materiálov, ale nedá sa recyklovať donekonečna – vlákna celulózy sa pri opakovanom recyklovaní skracujú. Papier je preto možné recyklovať len 5- až 7-krát. Poslednou formou recyklácie je napríklad obal na vajíčka a rolka od toaletného papiera. Pap...

24.11.2020 13:14 Celý článok

 
Triedite správne sklo? A viete, čo sa s ním potom stane?

Triedite správne sklo? A viete, čo sa s ním potom stane?

Sklo patrí do zeleného kontajnera, ako napríklad nevratné sklenené fľaše, sklenené poháre a nádoby, sklenené črepy, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, tabuľové sklo z okien a dverí a pod. Do kontajnera na sklo nepatrí porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá či počítač...

13.11.2020 11:11 Celý článok

 
Správne triedenie je základ

Správne triedenie je základ

Ak správne triedime, svet je krajší! Majte na pamäti nasledovné pravidlá: •    Snažte sa odpad netvoriť vôbec. •    Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne. •    Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, p...

7.9.2020 8:46 Celý článok

 
Všetko, čo potrebujete vedieť o recyklácii papiera

Všetko, čo potrebujete vedieť o recyklácii papiera

Papier v dnešnej dobe zohráva významnú úlohu a je aj napriek súčasným vyspelým elektronickým technológiám neodmysliteľnou súčasťou života nielen pre školákov či podnikateľov, ale aj pre obalový priemysel. Papier sa vyrába zhutnením celulózy, ktorá sa získava väčšinou z ihličnatých stromov...

17.8.2020 13:22 Celý článok

 
Začal sa pilotný zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na trnavských sídliskách

Začal sa pilotný zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na trnavských sídliskách

Mesto Trnava začalo s testovaním zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) na troch trnavských sídliskách. Hnedé smetné nádoby nájdete na Zelenečskej, Mozartovej a Šafárikovej ulici. Pri triedení odpadu treba dbať na to, aby ste nevhadzovali do nádob plastové vrecká a obal...

30.7.2020 14:28 Celý článok

 
Stláčaním odpadu ušetríme miesto v kontajneri

Stláčaním odpadu ušetríme miesto v kontajneri

Nestláčanie obalov je celoslovenským neduhom, ktorý prispieva k zhoršovaniu úrovne triedenia odpadov. Ide predovšetkým o obaly z plastov, papiera a kovov. Rýchle zaplnenie kontajnerov nerozloženým odpadom v konečnom dôsledku spôsobuje, že ľudia vyhadzujú odpad kdekoľvek, kam sa ešte zmest...

19.6.2020 12:58 Celý článok

 
Správne vytriedené plasty šetria prírodné zdroje

Správne vytriedené plasty šetria prírodné zdroje

Opatrenia proti šíreniu koronavírusu sa výrazne dotkli nášho spôsobu života. Aj klasické jarné upratovanie tento rok dostalo iný nádych. Trávime viac času doma, tu sa stravujme, upratujeme a triedime. Odpad je aj naďalej neodmysliteľnou súčasťou našej každodennej reality a jeho správne vytried...

5.5.2020 13:21 Celý článok

 
Triedením skla šetríme prírodné zdroje

Triedením skla šetríme prírodné zdroje

So sklom ako materiálom sa každý z nás stretáva takmer na dennej báze. Pre svoje charakteristické vlastnosti hrá sklo dôležitú úlohu v každodennom živote človeka. Stretávame sa s ním nielen vo forme  fliaš, pohárov, ale aj rôznych umeleckých predmetov, okien a dverí. Je to materiál, ktorý...

25.2.2020 10:14 Celý článok

 
Správne vytriedené nápojové kartóny slúžia na výrobu nových produktov

Správne vytriedené nápojové kartóny slúžia na výrobu nových produktov

Dôležitým krokom k zvyšovaniu množstva vyseparovaného odpadu je jeho správne a zodpovedné triedenie. Najideálnejšie je snažiť sa odpad vôbec netvoriť. To je však ťažko dosiahnuteľná méta, takže sa aspoň pokúsme o zodpovedný prístup k triedeniu a dajme šancu recyklácii. Len dobre vytriedený odp...

2.8.2019 13:01 Celý článok

 
Triedením kovových obalov šetríme prírodné zdroje

Triedením kovových obalov šetríme prírodné zdroje

Plechovky od nápojov a drobné kovové odpady sú často prítomné v komunálnom odpade, ktorý produkuje každý z nás. Ich triedením a recykláciou však ušetríme prírodné zdroje a energiu, teda primárne zásahy do krajiny aj množstvo vyprodukovaného CO2. Každá plechovica hodená do žltého kontajnera sa ...

13.5.2019 13:34 Celý článok

 
 
 
Chcete vedieť, čo je nové?