Nástroje

Kľúčové slovo: participatívne plánovanie

Záverečná správa z prieskumu verejnej mienky k obnove vnútroblokov na Ulici Vladimíra Clementisa

Záverečná správa z prieskumu verejnej mienky k obnove vnútroblokov na Ulici Vladimíra Clementisa

Mesto Trnava pokračuje v postupnej revitalizácii priestorov medzi obytnými domami. Aktuálne sa pracuje na premene dvora na Ulici Vladimíra Clementisa.   Cieľom mestskej samosprávy je v každom jednom verejnom priestore tohto typu vytvoriť príjemné prostredie, v ktorom sa budú môcť ...

23.10.2023 10:09 Celý článok

 
Na portáli planujmesto.trnava.sk nájdete všetko o participácii v meste

Na portáli planujmesto.trnava.sk nájdete všetko o participácii v meste

V apríli 2022 sme predstavili nový web www.planujmesto.trnava.sk kde sú uverejnené desiatky projektov Mesta Trnava na jednom mieste a návštevníci si tam nájdu bližšie informácie o dokončených, rozpracovaných, ale aj pripravovaných projektov. Okrem databázy projektov webstránka poskytu...

17.8.2023 14:29 Celý článok

 
Záverečná správa z prioritizácie Plánuj mesto -> posuň miesto

Záverečná správa z prioritizácie Plánuj mesto -> posuň miesto

Plánuj mesto -> posuň miesto je viacúrovňový participatívny proces, ktorým Mesto Trnava zapája obyvateľov do plánovania mesta a do spolurozhodovania o prioritách mesta na nasledujúce roky. Pre pilotný dvojročník procesu 2022/2023 bola ako téma vybraná rozpočtová oblasť verejných priestorov....

7.8.2023 9:16 Celý článok

 
Plánujte mesto spolu s nami – hlasujte o investíciách do verejného priestoru

Plánujte mesto spolu s nami – hlasujte o investíciách do verejného priestoru

Pilotný ročník participatívneho procesu, ktorý nahradil Participatívny rozpočet pre Trnavu, otvára dvere aj smelým nápadom občanov na veľké investičné akcie. Od 6. do 31. marca 2023 je na webstránke planujmesto.trnava.sk spustené hlasovanie za projekty, ktoré by sa podľa názoru verejnosti mali...

6.3.2023 13:06 Celý článok

 
Aj vy môžete byť spolutvorcom budúcej podoby vnútrobloku na V. Clementisa. Zapojte sa do participatívneho plánovania

Aj vy môžete byť spolutvorcom budúcej podoby vnútrobloku na V. Clementisa. Zapojte sa do participatívneho plánovania

Mesto Trnava pokračuje v postupnej revitalizácii verejných priestorov. Aktuálne prichádza na rad vnútroblok medzi bytovkami na Ulici Vladimíra Clementisa a Juraja Slottu. Obyvatelia môžu vyjadriť svoj názor na jeho budúcu podobu v online dotazníku do 15. decembra 2022.    Tla...

30.11.2022 18:00 Celý článok

 
Hospodárska bude mať vynovené ďalšie štyri dvory, prvé dva sa už začínajú prerábať

Hospodárska bude mať vynovené ďalšie štyri dvory, prvé dva sa už začínajú prerábať

Začiatkom novembra sa rozbehla obnova dvorov 1 a 2 na Hospodárskej ulici. Projekt nadväzuje na humanizácie dvorov A, B, C a D od Ulice Andreja Sládkoviča v smere po železničnú stanicu, ktoré mesto dokončilo tento rok. Dvory 1 a 2 ležia medzi bytovými domami na križovatke Študentskej a Hosp...

8.11.2022 12:22 Celý článok

 
Čo ukázala záverečná správa z prieskumu verejnej mienky k obnove vnútrobloku V jame

Čo ukázala záverečná správa z prieskumu verejnej mienky k obnove vnútrobloku V jame

Obnova vnútrobloku Bučianska – Tehelná - Clementisova je ďalšou veľkou revitalizáciou verejného priestoru, ktorú plánuje trnavská samospráva. A ako sa v Trnave stalo dobrým zvykom, do návrhovej fázy sa zapojila aj verejnosť prostredníctvom participatívneho plánovania. Dotazník bol distrib...

10.10.2022 13:45 Celý článok

 
Záverečná správa z prieskumu verejnej mienky k obnove vnútroblokov na Šafárikovej ulici

Záverečná správa z prieskumu verejnej mienky k obnove vnútroblokov na Šafárikovej ulici

Trnavská samospráva plánuje obnovu vnútroblokov na Šafárikovej ulici. V rámci participatívneho plánovania sa do návrhovej fázy mohla zapojiť aj verejnosť. Online dotazník bol zverejnený na webe mesta do 10. augusta 2022, zapojilo sa 102 respondentov. Obyvatelia si ...

4.10.2022 13:40 Celý článok

 
Trnavčania sa môžu zapojiť do navrhovania verejného priestoru, mesto pozýva k participácii

Trnavčania sa môžu zapojiť do navrhovania verejného priestoru, mesto pozýva k participácii

Mesto Trnava aktuálne spúšťa pilotný ročník rozsiahleho procesu participácie, počas ktorého majú obyvatelia možnosť pridávať vlastné nápady. Témou pilotného ročníka je verejný priestor.    Prispieť môžete návrhmi týkajúcimi sa riešenia konkrétnych vnútroblokov, parkov, námest...

14.9.2022 15:47 Celý článok

 
Revitalizácia Agátky prinesie na dvory pri Vladimíra Clementisa detské ihrisko aj pilotnú komunitnú záhradu

Revitalizácia Agátky prinesie na dvory pri Vladimíra Clementisa detské ihrisko aj pilotnú komunitnú záhradu

Projekt s názvom Obnova sídliskového dvora Agátka je impozantný nielen veľkosťou územia, ktorý pokrýva, ale aj svojou rôznorodosťou a odvahou prinášať originálne prvky. Dvory pri Ulici Vladimíra Clementisa, ktoré budú bohatšie o ihrisko pre najmenších a komunitnú záhradu, sú v rámci projektu l...

26.8.2022 15:05 Celý článok

 
Obnovou prejdú aj dvory na Špačinskej, mesto pozýva obyvateľov k participácii

Obnovou prejdú aj dvory na Špačinskej, mesto pozýva obyvateľov k participácii

Participatívne plánovanie sa v Trnave stalo prirodzenou súčasťou úprav verejných priestorov. Pandemická situácia zmenila stretnutia s občanmi na online schôdze, avšak počas posledných mesiacov diskutuje mesto s obyvateľmi tak, ako to predsa len máme radšej, naživo. Rovnako to bude aj pri pripr...

9.8.2022 11:33 Celý článok

 
Obyvatelia Šafárikovej môžu v dotazníku vyjadriť svoje názory a požiadavky na revitalizáciu priľahlého dvora

Obyvatelia Šafárikovej môžu v dotazníku vyjadriť svoje názory a požiadavky na revitalizáciu priľahlého dvora

Mesto Trnava pokračuje v postupnej revitalizácii priestorov medzi obytnými domami. Aktuálne prichádza na rad vnútroblok medzi bytovkami na Šafárikovej ulici. Obyvatelia môžu vyjadriť svoj názor na jeho budúcu podobu v online dotazníku.       Cieľom mestskej ...

25.7.2022 15:08 Celý článok

 
Dvor na Ulici V. Clementisa prejde obnovou, obyvateľov pozývame k participácii

Dvor na Ulici V. Clementisa prejde obnovou, obyvateľov pozývame k participácii

Participatívne plánovanie je v Trnave už samozrejmou súčasťou úprav verejných priestorov. Po pandemickej prestávke, ktorá verejné stretnutia s občanmi zmenila na online schôdze, mesto opäť rozbieha dialóg s obyvateľmi naživo.   Rovnako to bude aj pri príprave komplexnej revitalizá...

15.7.2022 10:44 Celý článok

 
Mesto revitalizuje sídliskový dvor Na hlinách

Mesto revitalizuje sídliskový dvor Na hlinách

Oživenie sídliskového priestoru známeho ako dvor za Kysucou prešlo do fázy realizácie. Na príprave projektu sa podieľali obyvatelia dotknutej lokality, ktorí v rámci participatívneho plánovania tvorili budúcu podobu dvora spolu s mestom. Výsledná podoba vnútrobloku by preto mala zodpovedať pož...

13.7.2022 15:01 Celý článok

 
Vnútroblok na Šafárikovej prejde obnovou, obyvateľov pozývame k participácii

Vnútroblok na Šafárikovej prejde obnovou, obyvateľov pozývame k participácii

Participatívne plánovanie sa už v Trnave stalo samozrejmou súčasťou úprav verejných priestorov. Po pandemickej prestávke, ktorá verejné stretnutia s občanmi zmenila na online schôdze, mesto opäť rozbieha dialóg s obyvateľmi naživo. Rovnako to bude aj pri pripravovanej revitalizácii vnútrobloku...

15.6.2022 18:04 Celý článok

 
Projektanti podzemného parkovacieho domu Na hlinách predstavia svoj návrh verejnosti

Projektanti podzemného parkovacieho domu Na hlinách predstavia svoj návrh verejnosti

Mesto Trnava pozýva (nielen) obyvateľov sídliska Na hlinách na verejné stretnutie k projektu parkovacieho domu, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 19. mája 2022 o 17. hodine v telocvični základnej školy na Námestí Slovenského učeného tovarišstva. Samospráva plánuje vybudovať v tejto lokalite zn...

11.5.2022 14:04 Celý článok

 
Štvrtý revitalizovaný dvor na Hospodárskej je už priechodný

Štvrtý revitalizovaný dvor na Hospodárskej je už priechodný

Práce na premene obytného priestoru, dvora D na Hospodárskej ulici, budú čoskoro ukončené. Aktuálne je dvor spriechodnený pre chodcov aj cyklistov, obnovili sa a doplnili spevnené plochy a chodníky.   Dvor D dlhodobo slúži ako výrazná komunikačná spojnica, prepája Hospodársku s Ho...

7.4.2022 16:24 Celý článok

 
Zrevitalizovaný areál školy na Spartakovskej ponúkne žiakom aj dospelákom nové športoviská, ihriská a zeleň

Zrevitalizovaný areál školy na Spartakovskej ponúkne žiakom aj dospelákom nové športoviská, ihriská a zeleň

Začína sa revitalizácia areálu Základnej školy na Spartakovskej ulici. Jej projekt je súčasťou unikátnej revitalizácie sídliskového dvora a celej lokality v Trnave známej pod názvom Agátka, kde do augusta pribudnú možnosti na hry a relaxáciu detí i dospelých vrátane potôčika s jazierkom, novej...

10.3.2022 15:04 Celý článok

 
Začína sa revitalizácia Agátky, možnosti prechodu po sídliskovom dvore budú obmedzené

Začína sa revitalizácia Agátky, možnosti prechodu po sídliskovom dvore budú obmedzené

V utorok 1. marca sa začne revitalizácia sídliskového dvora Agátka. Práce by mali trvať do konca augusta a počas nich budú na jednotlivých realizovaných zónach nevyhnutné obmedzenia prechodu pre verejnosť. Mesto prosí občanov o rešpektovanie dočasného dopravného značenia v danej lokalite, aby ...

28.2.2022 11:38 Celý článok

 
Mesto získalo viac než sedem miliónov eur na projekty, ktoré zlepšia verejný priestor

Mesto získalo viac než sedem miliónov eur na projekty, ktoré zlepšia verejný priestor

Do Trnavy v utorok 22. februára 2022 dorazila výborná správa – mestu boli schválené nenávratné finančné príspevky (NFP) na šesť projektov v celkovej výške 7,6 milióna eur. Ide o financie z Integrovaného regionálneho operačného programu, vďaka ktorým mesto ušetrí podstatnú časť výdavkov z verej...

23.2.2022 22:35 Celý článok

 
Projekt na revitalizáciu Linčianskej napreduje

Projekt na revitalizáciu Linčianskej napreduje

Projekt revitalizácie verejných priestorov sídliska Linčianska sa posúva do ďalšej fázy – získavania územného rozhodnutia. Do projektovej dokumentácie budú zapracované aj podnety a pripomienky a obyvateľov. Obyvatelia mohli budúcu podobu svojho sídliska ovplyvniť vo viacerých kolách partic...

2.2.2022 14:04 Celý článok

 
Zmeškali ste online prezentáciu štúdie k obnove Linčianskej? Pozrite si záznam a pošlite mestu svoje pripomienky

Zmeškali ste online prezentáciu štúdie k obnove Linčianskej? Pozrite si záznam a pošlite mestu svoje pripomienky

Víťazi architektonickej súťaže na revitalizáciu deviatich dvoroch v obytnom súbore Generála Goliana predstavili v utorok 7. septembra 2021 online formou architektonickú štúdiu s podrobnosťami projektu. Prezentácia bola určená verejnosti, prítomní mali možnosť vyjadriť svoj názor na n...

30.9.2021 13:17 Celý článok

 
Prezentácia štúdie revitalizácie obytného súboru Generála Goliana bude v utorok 7. septembra

Prezentácia štúdie revitalizácie obytného súboru Generála Goliana bude v utorok 7. septembra

Mesto Trnava pozýva občanov na online prezentáciu štúdie revitalizácie obytného súboru Generála Goliana, ktorá sa uskutoční v utorok 7. septembra 2021 o 17.00 h prostredníctvom aplikácie MS TEAMS. Ak sa chcete do diskusie zapojiť, napíšte svoje meno a priezvisko na e-mailovú adr...

25.8.2021 15:16 Celý článok

 
Pri príprave revitalizácie kúpaliska Kamenný mlyn sa chce mesto poradiť s občanmi

Pri príprave revitalizácie kúpaliska Kamenný mlyn sa chce mesto poradiť s občanmi

Mesto Trnava zapája obyvateľov mesta i okolitých obcí do participácie aj pri projekte revitalizácie obľúbeného prírodného kúpaliska v Kamennom mlyne. Aktuálne tím mestských architektov – špecialistov na participáciu zisťuje názory návštevníkov kúpaliska. Pýtajú sa ich na to, čo by im tent...

23.8.2021 11:44 Celý článok

 
Základná škola na Spartakovskej bude mať parádny areál s vynovenými športoviskami  a priestorom na relax aj pre verejnosť

Základná škola na Spartakovskej bude mať parádny areál s vynovenými športoviskami a priestorom na relax aj pre verejnosť

Mesto Trnava pokračuje v rekonštrukcii športovísk, ďalší moderný priestor na pohybové aktivity vznikne v areáli základnej školy na Spartakovskej ulici. Potešiteľnou správou je, že školský areál na športovanie a oddych bude môcť mimo školského vyučovania využívať aj verejnosť na ...

13.7.2021 7:33 Celý článok

 
Projekt revitalizácie Agátky počíta s potokom, komunitnou záhradou, výsadbou stromov a množstvom atraktívnych hracích prvkov

Projekt revitalizácie Agátky počíta s potokom, komunitnou záhradou, výsadbou stromov a množstvom atraktívnych hracích prvkov

V mestskej časti Trnava – východ medzi Hlbokou a Ulicou Vladimíra Clementisa vznikne vďaka revitalizácii rozsiahleho vnútrobloku veľký a bezpečný priestor na oddych a relax detí i dospelých. Momentálne je táto investičná akcia nazvaná podľa tamojšieho kopca Agátka v pr...

9.7.2021 11:05 Celý článok

 
Vnútroblok na Spartakovskej sa zmení na nepoznanie

Vnútroblok na Spartakovskej sa zmení na nepoznanie

V dohľadnej dobe sa komplexnej obnovy dočká ďalší rozsiahly verejný priestor v Trnave – vnútroblok na Spartakovskej. Samospráva na stredu 5. mája 2021 o 17.00 h plánuje online prezentáciu navrhovaných zmien. Stretnutie sa uskutoční na platforme Microsoft Teams, o účasť je m...

30.4.2021 15:50 Celý článok

 
Na Linčianskej sa začal dendrologický prieskum k projektu revitalizácie obytného súboru Generála Goliana

Na Linčianskej sa začal dendrologický prieskum k projektu revitalizácie obytného súboru Generála Goliana

Na Linčianskej sa ešte na pohľad nič mimoriadne nedeje, ale práce na príprave realizácie projektu revitalizácie verejných priestranstiev obytného súboru Generála Goliana sa už začali. Do júna vrátane sa tu bude uskutočňovať odborný dendrologický prieskum, ktorý objednala mestská samospráva s c...

23.4.2021 11:18 Celý článok

 
Rozbieha sa participatívne plánovanie obnovy vnútrobloku medzi Bučianskou, Vladimíra Clementisa a Tehelnou

Rozbieha sa participatívne plánovanie obnovy vnútrobloku medzi Bučianskou, Vladimíra Clementisa a Tehelnou

Trnavská samospráva chce v najbližších rokoch obnoviť všetky vnútrobloky v meste. Do návrhov úprav týchto priestranstiev zapája prostredníctvom participatívneho plánovania aj verejnosť, pretože to, ako by mal daný priestor vyzerať po úprave, vedia najlepšie jeho obyvatelia a náv...

20.4.2021 18:32 Celý článok

 
Názov sídliska Družba dostane novú konotáciu. Obyvateľom Tehelnej a Hlbokej vytvorí mesto príjemné podmienky na združovanie

Názov sídliska Družba dostane novú konotáciu. Obyvateľom Tehelnej a Hlbokej vytvorí mesto príjemné podmienky na združovanie

Mesto Trnava pokračuje v revitalizácii vnútorných priestorov medzi blokmi obytných domov. Na rad prišli aj tri dvory medzi panelákmi na Tehelnej a Hlbokej ulici vrátane plôch z vonkajšej strany domov na sídlisku, ktoré v čase svojho vzniku dostalo typicky socialistický názov Družba. Pri tvorbe...

15.4.2021 6:39 Celý článok

 
Architekti predstavia návrh obnovy Linčianskej, verejnosť môže participovať

Architekti predstavia návrh obnovy Linčianskej, verejnosť môže participovať

Plán trnavskej samosprávy zrevitalizovať deväť dvorov na sídlisku Linčianska nadobúda presnejšie kontúry. Do plánovania je zapojená aj verejnosť – obyvatelia mali v roku 2019 možnosť vyjadriť svoj názor na to, čo by si v tejto lokalite predstavovali a ako by podľa nich mala vyzer...

22.3.2021 20:49 Celý článok

 
Projektantka predstaví návrh obnovy vnútroblokov na Tehelnej, pripojte sa online

Projektantka predstaví návrh obnovy vnútroblokov na Tehelnej, pripojte sa online

Zámery samosprávy obnoviť všetky vnútrobloky v meste nezastavila ani koronakríza. Práve naopak, práce bežia naplno, paralelne sa pripravuje viacero projektov. Jeden z nich – revitalizácia troch dvorov na Tehelnej ulici sa posunula do fázy projektovej dokumentácie. Konkrétny návrh ver...

19.2.2021 11:20 Celý článok

 
Kolonáda, trhovisko, športoviská, hustá zeleň i tzv. pizzetta. Víťazný návrh na obnovu obytného súboru Generála Goliana stavia na rôznorodom pohľade na spoločné priestranstvá

Kolonáda, trhovisko, športoviská, hustá zeleň i tzv. pizzetta. Víťazný návrh na obnovu obytného súboru Generála Goliana stavia na rôznorodom pohľade na spoločné priestranstvá

Mesto Trnava vyhlásilo v júni verejnú anonymnú jednokolovú architektonicko-krajinársku súťaž o najvhodnejší návrh obnovy verejných priestranstiev obytného súboru Generála Goliana. Lehota na podávanie návrhov bola do 24. septembra a predpokladané investičné náklady na realizáciu stavby boli vyč...

23.10.2020 9:17 Celý článok

 
Humanizácia dvora A na Hospodárskej premení starý vnútroblok na upravené oddychové miesto

Humanizácia dvora A na Hospodárskej premení starý vnútroblok na upravené oddychové miesto

V pondelok 3. augusta 2020 sa začínajú práce na obnove dvora A (medzi Hospodárskou, Andreja Sládkoviča a Hodžovou ulicou). Vnútroblok so starými preliezkami a lavičkou dostane novú podobu a skvalitní tak život v tejto časti mesta. Vytvorené multifunkčné plochy budú mať rôznorodé využitie – z...

3.8.2020 9:30 Celý článok

 
Záverečná správa z prieskumu verejnej mienky k obnove vnútroblokov na Tehelnej

Záverečná správa z prieskumu verejnej mienky k obnove vnútroblokov na Tehelnej

Trnavská samospráva plánuje obnovu vnútroblokov na Tehelnej ulici. V rámci participatívneho plánovania sa do návrhovej fázy mohla zapojiť aj verejnosť. Online dotazník bol zverejnený na webe mesta od 24. februára do 8. marca 2020. Dotazník vyplnilo 235 respondentov. Prieskum verejnej ...

23.7.2020 15:45 Celý článok

 
Záverečná správa z prieskumu verejnej mienky k obnove deviatich dvorov na Ulici Gen. Goliana

Záverečná správa z prieskumu verejnej mienky k obnove deviatich dvorov na Ulici Gen. Goliana

Trnavská samospráva koncom minulého roka zverejnila online dotazník, v ktorom mali obyvatelia mesta možnosť vyjadriť svoj názor na obnovu vnútroblokov v rámci obytného súboru na Ulici Generála Goliana. Dotazník bol okrem toho v tlačenej podobe dispozícii aj na stretnutí výboru mestskej časti č...

24.3.2020 19:20 Celý článok

 
Koronavírus život v meste nezastavil, začína sa obnova dvora č. 1 na Zátvore

Koronavírus život v meste nezastavil, začína sa obnova dvora č. 1 na Zátvore

V stredu 25. marca 2020 sa začnú práce na humanizácii dvora č. 1 na Zátvore. Návrh novej podoby tohto priestoru vznikal v spolupráci s obyvateľmi mesta v rámci participatívneho plánovania. Verejnosť mala možnosť vyjadriť svoje predstavy a požiadavky v dotazníku i na verejnom stretnutí organizo...

24.3.2020 17:40 Celý článok

 
Obyvatelia Tehelnej, Hlbokej a Bučianskej môžu v dotazníku vyjadriť svoje názory a požiadavky na revitalizáciu priľahlých dvorov

Obyvatelia Tehelnej, Hlbokej a Bučianskej môžu v dotazníku vyjadriť svoje názory a požiadavky na revitalizáciu priľahlých dvorov

Mesto Trnava pokračuje v postupnej revitalizácii priestorov medzi obytnými domami. Okrem obytného súboru na Ulici generála Goliana, štyroch dvorov na Hospodárskej ulici a dvorov Na hlinách medzi domami 42 – 64 prichádzajú na rad aj tri vnútrobloky medzi domami na Tehelnej, Hlbokej a Bučianskej...

24.2.2020 13:43 Celý článok

 
Občania sa môžu zoznámiť aj s návrhom obnovy dvorov na Hospodárskej a vyjadriť svoje pripomienky

Občania sa môžu zoznámiť aj s návrhom obnovy dvorov na Hospodárskej a vyjadriť svoje pripomienky

Cieľom mesta je postupne revitalizovať aj štyri dvory na Hospodárskej ulici medzi Sládkovičovou a Študentskou ulicou. Projektantka predstaví rozpracovaný návrh na verejnom stretnutí v utorok 5. novembra o 17.00 h na radnici, kde budú môcť obyvatelia tejto lokality vyjadriť svoje podnety a prip...

29.10.2019 16:40 Celý článok

 
Obyvatelia obytného súboru na Ulici Generála Goliana sa môžu v dotazníku vyjadriť, ako si predstavujú revitalizáciu vnútroblokov v tejto lokalite

Obyvatelia obytného súboru na Ulici Generála Goliana sa môžu v dotazníku vyjadriť, ako si predstavujú revitalizáciu vnútroblokov v tejto lokalite

Participatívne plánovanie verejných priestorov v Trnave pokračuje. Samospráva plánuje revitalizáciu deviatich vnútroblokov v obytnom súbore na Ulici Generála Goliana a do jej prípravy chce zapojiť aj občanov. Zámerom je zrevitalizovať tieto priestory a poskytnúť celým rodinám od najmenšíc...

25.10.2019 12:49 Celý článok

 
Participatívne plánovaný dvor č. 1 na Zátvore sa stane realitou

Participatívne plánovaný dvor č. 1 na Zátvore sa stane realitou

Zámer humanizácie obytného priestoru na Zátvore (tzv. dvor č. 1), ktorý sa začal v roku 2017 spoluprácou samosprávy a občanov, nadobúda reálne kontúry. Do návrhu novej podoby vnútrobloku boli zapojení samotní obyvatelia tejto lokality i široká verejnosť. V rámci participatí...

23.8.2019 13:00 Celý článok

 
Na Ulici Gejzu Dusíka vznikne herný a oddychový priestor pre deti aj dospelých s novou zeleňou

Na Ulici Gejzu Dusíka vznikne herný a oddychový priestor pre deti aj dospelých s novou zeleňou

Revitalizácia verejného priestoru na Ulici Gejzu Dusíka pri bytových domoch 24 – 37 sa začala. Projekt je súčasťou snahy mestskej samosprávy postupne obnovovať sídliskové priestory v súlade s požiadavkami obyvateľov aj adaptácie na zmenu klímy. Na mieste zastaraného detského ihriska vznikne do...

19.10.2018 12:08 Celý článok | Komentárov 0

 
Vyjadrite svoj názor na projekt obnovy Agátky. Verejné stretnutie bude v utorok 21. augusta

Vyjadrite svoj názor na projekt obnovy Agátky. Verejné stretnutie bude v utorok 21. augusta

Mesto Trnava pokračuje v participatívnom plánovaní projektov zameraných na zlepšovanie kvality životného prostredia a možnosti plnohodnotného využívania voľného času obyvateľov mesta v blízkosti ich bydliska. Verejné stretnutie, na ktorom budú môcť občania vyjadriť svoje názory, podnety a prip...

15.8.2018 16:09 Celý článok | Komentárov 0

 
Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu názoru občanov na úpravu detského ihriska na Vajanského

Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu názoru občanov na úpravu detského ihriska na Vajanského

Vo februári sme oslovili verejnosť s ponukou vyjadriť svoj názor na možnosti úpravy lokality na Vajanského ulici. Na stretnutí výboru tejto mestskej časti vznikla požiadavka na výstavbu detského ihriska. Vzhľadom na to, že sa na tomto mieste nachádzajú podzemné garáže vyžadujúce si v ...

5.3.2018 10:05 Celý článok

 
Participatívne plánujeme detské ihrisko na Vajanského ulici

Participatívne plánujeme detské ihrisko na Vajanského ulici

V lete minulého roku sa uskutočnilo stretnutie výboru mestskej časti č. 1 Trnava – STRED, na ktorom prítomní občania vyjadrili svoje požiadavky a zhodli sa na tom, že by na Vajanského ulici uvítali nové detské ihrisko. Mestský úrad v Trnave reaguje na túto potrebu a preto sme sa rozhodli rieši...

13.2.2018 8:17 Celý článok

 
Predstavujeme návrhy prvých štyroch dvorov na Hospodárskej ulici

Predstavujeme návrhy prvých štyroch dvorov na Hospodárskej ulici

Participatívne plánovanie v našom meste umožňuje občanom spolupodieľať sa na navrhovaných zmenách vo svojom okolí. 23. januára 2018 sa stretli obyvatelia Hospodárskej ulice, aby sa oboznámili s konceptom úpravy tejto lokality, ktorý im predstavila jeho autorka, architektka Ing. Magdaléna Horňá...

30.1.2018 16:02 Celý článok | Komentár 1

 
Príďte sa oboznámiť s návrhom obnovy dvora č. 1 na Zátvore

Príďte sa oboznámiť s návrhom obnovy dvora č. 1 na Zátvore

Projekt revitalizácie dvora č. 1 na Zátvore sa hýbe dopredu - v utorok 30. januára 2018 o 17. hodine na Základnej škole Slovenského učeného tovarišstva predstaví projektantka koncept, ktorý budú mať občania možnosť pripomienkovať. Pri tvorbe návrhu sme vychádzali z požiadaviek a nápadov občano...

25.1.2018 17:35 Celý článok

 
Projektanti predstavia návrh úpravy dvorov na Hospodárskej, ktorú riešime participatívne spolu s občanmi

Projektanti predstavia návrh úpravy dvorov na Hospodárskej, ktorú riešime participatívne spolu s občanmi

Každého, kto má záujem dozvedieť sa, ako pokročil projekt revitalizácie vnútroblokov na Hospodárskej ulici v časti od Kollárovej po Študentskú, pozývame na verejné stretnutie v utorok 23. januára 2017o 17.30 hod. do zasadacej miestnosti mestského zastupiteľstva na trnavskej radnici (Hlavná 1)....

19.1.2018 15:36 Celý článok

 
Uzavrieť chodník pri ihrisku na Gejzu Dusíka pre motorové vozidlá? Obyvatelia majú možnosť vyjadriť sa v diskusii

Uzavrieť chodník pri ihrisku na Gejzu Dusíka pre motorové vozidlá? Obyvatelia majú možnosť vyjadriť sa v diskusii

Trnavská samospráva pokračuje v riešení úpravy lokality na ulici Gejzu Dusíka. Popri zámere revitalizovať tamojšie detské ihrisko prostredníctvom participatívneho plánovania vyvstala na stretnutí s občanmi otázka, ako sa vysporiadať s autami pohybujúcimi sa v blízkosti detí hrajúcich sa na ihr...

11.1.2018 17:20 Celý článok

 
Projektantka predstavila občanom návrh obnovy ihriska na Gejzu Dusíka

Projektantka predstavila občanom návrh obnovy ihriska na Gejzu Dusíka

Verejným stretnutím v pondelok 4. decembra 2017 sme nadviazali na rozbehnutý projekt revitalizácie ihriska na ulici Gejzu Dusíka, ktorý Mesto Trnava odštartovalo v lete tohto roku. Zámer sa realizuje participatívne, teda v spolupráci s občanmi a z prvého verejného stretnutia v júni vzišli návr...

18.12.2017 17:24 Celý článok

 
Záverečná správa z prieskumu verejnej mienky ohľadne úpravy dvora na sídlisku Na hlinách

Záverečná správa z prieskumu verejnej mienky ohľadne úpravy dvora na sídlisku Na hlinách

V rámci plánovanej úpravy dvora na sídlisku Na hlinách máme za sebou verejné stretnutie s obyvateľmi tejto lokality i zber dotazníkov. Tie boli občanom distribuované v tlačenej forme priamo do bytových domov a taktiež boli k dispozícii online v elektronickej podobe. Na základe zozbieranej ...

10.11.2017 8:16 Celý článok

 
Začali sme participatívne plánovať úpravu dvora na sídlisku Na hlinách

Začali sme participatívne plánovať úpravu dvora na sídlisku Na hlinách

Participatívne plánovanie predstavuje príležitosť pre občanov vyjadriť svoje názory, potreby a nápady priamo predstaviteľom samosprávy a podieľať sa na zmenách v našom meste. Mesto Trnava organizuje verejné stretnutia určené pre všetkých, ktorí chcú prispieť svojimi návrhy k&nbs...

28.9.2017 15:27 Celý článok

 
Začala sa humanizácia dvora na Veternej ulici 1 – 17

Začala sa humanizácia dvora na Veternej ulici 1 – 17

Humanizácia dvorového priestoru obytného súboru na Veternej ulici 1 – 17 na Vodárni sa začala. Dopukané staré asfaltové ihrisko je už minulosťou. Do budúcej podoby tejto oddychovej zóny mestská samospráva začlenila podnety a požiadavky občanov, ktoré zazneli na verejných stretnutiach v&nb...

21.9.2017 13:12 Celý článok | Komentárov 0

 
Príďte s nami participatívne naplánovať budúcu podobu dvora na sídlisku Na hlinách

Príďte s nami participatívne naplánovať budúcu podobu dvora na sídlisku Na hlinách

Po viacerých projektoch úprav verejných priestorov, ktoré sme tvorili spolu s občanmi procesom tzv. participatívneho plánovania sme tentoraz zacielili našu pozornosť na sídlisko Na hlinách. V pondelok 25. septembra 2017 pozývame obyvateľov tejto lokality, aby nám povedali svoje pripomienk...

19.9.2017 19:11 Celý článok

 
Verejná anonymná krajinársko-architektonická súťaž návrhov Obnova sídliskového a šk. dvora Agátka - VYHODNOTENIE

Verejná anonymná krajinársko-architektonická súťaž návrhov Obnova sídliskového a šk. dvora Agátka - VYHODNOTENIE

Mesto Trnava vyhlásilo 31. mája 2017 v súlade so Súťažným poriadkom Slovenskej komory architektov zo dňa 13. apríla 2016, s prihliadnutím k ustanoveniam zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov ...

13.9.2017 13:22 Celý článok

 
Obyvatelia Okružnej na verejnom stretnutí pripomienkovali pripravovaný projekt obnovy vnútrobloku

Obyvatelia Okružnej na verejnom stretnutí pripomienkovali pripravovaný projekt obnovy vnútrobloku

Participatívne plánovanie revitalizácie vnútrobloku na Okružnej ulici sme odštartovali vo februári tohto roka. Momentálne sa nachádzame vo fáze prípravy projektovej dokumentácie. Podklady k projektu boli zostavené na základe návrhov a požiadaviek obyvateľov tejto lokality na verejnom stretnutí...

7.8.2017 10:49 Celý článok

 
Záverečná správa z prieskumu verejnej mienky k obnove ihriska na ulici Gejzu Dusíka

Záverečná správa z prieskumu verejnej mienky k obnove ihriska na ulici Gejzu Dusíka

Ako dopadlo verejné stretnutie k revitalizácii detského ihriska na Prednádraží? Aké sú výstupy z dotazníkov, ktoré sme distribuovali obyvateľom tejto lokality a zároveň dali k dispozícii aj online? Čo si ľudia v tejto časti mesta želajú ponechať a čo chcú zmeniť? ...

4.8.2017 10:55 Celý článok

 
Obyvatelia Okružnej 7 – 17 sa môžu oboznámiť s priebehom prípravy revitalizácie vnútrobloku na stretnutí s projektantkou

Obyvatelia Okružnej 7 – 17 sa môžu oboznámiť s priebehom prípravy revitalizácie vnútrobloku na stretnutí s projektantkou

V rámci participatívneho plánovania obnovy vnútrobloku na Okružnej číslo 7 – 17 nadväzujeme na februárové verejné stretnutie, na ktorom mohli občania vyjadriť svoje názory na rekonštrukciu tohto priestoru, a pozývame záujemcov na stretnutie s projektantkou, ktoré sa uskutoční v&...

27.7.2017 9:24 Celý článok

 
Na susedskom pikniku sme s obyvateľmi ulice Gejzu Dusíka plánovali obnovu detského ihriska

Na susedskom pikniku sme s obyvateľmi ulice Gejzu Dusíka plánovali obnovu detského ihriska

Najnovší projekt participatívneho plánovania – revitalizáciu detského ihriska na ulici Gejzu Dusíka – sme v utorok 27. júna 2017 odštartovali susedským piknikom. Verejné stretnutie nemusí mať vždy formálny charakter a tak sme využili pekné letné počasie, aby sme sa priamo na mieste s...

1.7.2017 9:30 Celý článok

 
Verejné stretnutie k obnove ihriska na ulici Gejzu Dusíka bude mať podobu susedského pikniku

Verejné stretnutie k obnove ihriska na ulici Gejzu Dusíka bude mať podobu susedského pikniku

Máme za sebou viacero projektov revitalizácií verejných priestorov, ktoré sme realizovali prostredníctvom participatívneho plánovania, teda v spolupráci s občanmi. Najnovší zámer prizvať verejnosť k plánovaniu sa týka detského ihriska na ulici Gejzu Dusíka na sídlisku Prednádraž...

23.6.2017 16:39 Celý článok

 
Záverečná správa z prieskumu verejnej mienky k revitalizácii parku na Kapitulskej ulici

Záverečná správa z prieskumu verejnej mienky k revitalizácii parku na Kapitulskej ulici

Verejné stretnutie a dotazníky k pripravovanej revitalizácii parčíka na Kapitulskej ulici vyústili do záverečnej správy, ktorá v sebe nesie pripomienky, odporúčania a želania obyvateľov a návštevníkov tejto lokality. Na jej základe bude spracované zadanie pre verejné o...

23.6.2017 13:55 Celý článok

 
Záverečná správa z prieskumu verejnej mienky k revitalizácii lokality Agátka

Záverečná správa z prieskumu verejnej mienky k revitalizácii lokality Agátka

Participatívne plánovanie revitalizácie sídliskového a školského dvora pod názvom Agátka, ktorá zahŕňa priestor medzi Starohájskou, Spartakovskou, Hlbokou a ulicou Vladimíra Clementisa a školským dvorom ZŠ Spartakovská, vstupuje do ďalšej fázy. Po verejnom stretnutí a dotazníkoch pre rezid...

26.5.2017 16:07 Celý článok

 
Participatívne plánujeme úpravu Kapitulskej ulice

Participatívne plánujeme úpravu Kapitulskej ulice

S príchodom príjemného počasia sme preniesli proces participatívneho plánovania z uzavretých miestností von priamo do riešeného priestoru. Na poslednom Trnavskom rínku, ktorý sa konal v sobotu 13. mája 2017 na Kapitulskej ulici, mali záujemcovia v stánku Mesta Trnava prílež...

25.5.2017 12:47 Celý článok

 
V sobotu budeme s občanmi participatívne plánovať úpravu Kapitulskej ulice – priamo na mieste pod holým nebom

V sobotu budeme s občanmi participatívne plánovať úpravu Kapitulskej ulice – priamo na mieste pod holým nebom

Čerstvým projektom participatívneho plánovania, na ktorom Mesto Trnava pracuje, bude revitalizácia Kapitulskej ulice. Po skúsenostiach s viacerými verejnými stretnutiami, kde mali občania možnosť priamo ovplyvniť úpravy vybraných častí mesta, sa samospráva rozhodla tento proces spestriť a...

12.5.2017 11:36 Celý článok

 
Verejné stretnutie k Agátke prinieslo množstvo nápadov, nasledovať bude dotazníkový prieskum

Verejné stretnutie k Agátke prinieslo množstvo nápadov, nasledovať bude dotazníkový prieskum

Najnovším projektom revitalizácie verejného priestoru, ktorý Mestský úrad v Trnave pripravuje v spolupráci s občanmi v rámci participatívneho plánovania, je úprava lokality od kopca porasteného agátmi pri Mestskom zimnom štadióne po ihrisko za Daňovým úradom vrátane areálu ...

20.4.2017 15:53 Celý článok | Komentárov 0

 
Najnovšie participatívne plánovanie v Trnave sa zameria na kopec Agátka pri zimnom štadióne

Najnovšie participatívne plánovanie v Trnave sa zameria na kopec Agátka pri zimnom štadióne

Kopec porastený agátom prezývaný Agátka a k tomu pomerne rozľahlý dvor vo veľkosti parku na sídlisku Družba hneď za hradbami – práve to bude predmetom ďalšieho verejného stretnutia vo štvrtok 6. apríla 2017 o 17.30 hod. na ZŠ Spartakovskej, ktoré organizuje trnavská samospráva pre občanov...

4.4.2017 16:46 Celý článok

 
Záverečná správa z prieskumu verejnej mienky k obnove vnútroblokov na Hospodárskej I

Záverečná správa z prieskumu verejnej mienky k obnove vnútroblokov na Hospodárskej I

Ako sme vás už informovali, trnavská samospráva plánuje revitalizáciu deviatich vnútroblokov na Hospodárskej ulici v časti od Kollárovej po Študentskú. Proces návrhu obnovy realizujeme v spolupráci s občanmi v rámci tzv. participatívneho plánovania. Na základe pripomienok obyvateľov tejto ...

30.3.2017 13:50 Celý článok

 
Čo prinieslo verejné stretnutie k obnove vnútroblokov na Hospodárskej I

Čo prinieslo verejné stretnutie k obnove vnútroblokov na Hospodárskej I

Ďalším z verejných priestorov, ktoré plánuje mestská samospráva obnoviť v spolupráci s občanmi v rámci tzv. participatívneho plánovania, je lokalita na Hospodárskej ulici. Medzi bytovými domami od Kollárovej po Študentskú ulicu sa nachádza deväť dvorov, ktoré pôsobia neupra...

22.3.2017 18:14 Celý článok

 
Ako dopadol prieskum verejnej mienky k obnove vnútrobloku na Okružnej?

Ako dopadol prieskum verejnej mienky k obnove vnútrobloku na Okružnej?

Začiatkom februára sme prostredníctvom dotazníkov v elektronickej i tlačenej forme zbierali pripomienky a návrhy občanov k revitalizácii vnútrobloku na Okružnej ulici č. 7 – 17. Obyvatelia tejto lokality mali možnosť prísť vyjadriť svoj názor aj osobne na verejné stretnutie...

8.3.2017 9:11 Celý článok

 
Verejné stretnutie k obnove vnútroblokov na Hospodárskej

Verejné stretnutie k obnove vnútroblokov na Hospodárskej

Pokračujeme v koncepcii participatívneho plánovania. Po výzvach pre obyvateľov Prednádražia pri Parku Janka Kráľa, Zátvora či Okružnej ulice, aby sa zapojili do príprav revitalizácií priestoru pri ich bydlisku, pripravujeme ďalší projekt – obnovu deviatich vnútroblokov (dvorov) na Hospodá...

28.2.2017 16:35 Celý článok

 
Závery z prieskumu verejnej mienky k obnove dvoru č. 1 na Zátvore

Závery z prieskumu verejnej mienky k obnove dvoru č. 1 na Zátvore

Mestská samospráva plánuje obnovu dvoru č. 1 na Zátvore, ktorý prislúcha k Veternej ulici 19 – 24 a Poštovej 2 – 8. Revitalizáciu chce navrhnúť v spolupráci s obyvateľmi tejto časti, aby výsledný stav zodpovedal ich požiadavkám a potrebám. Z tohto dôvodu sme 24. januára 201...

14.2.2017 14:14 Celý článok

 
Trnavské participatívne plánovanie verejných priestorov pokračuje na Okružnej

Trnavské participatívne plánovanie verejných priestorov pokračuje na Okružnej

Veríme, že pojem participatívne plánovanie sa v Trnave postupne udomácňuje a čoraz viac ľudí už vie, že sa pod ním skrýva zapájanie občanov do rozhodovania o veciach verejných. V rámci participatívneho plánovania verejných priestorov sme vo štvrtok 2. februára 2017 pozval...

9.2.2017 12:27 Celý článok

 
Ako má vyzerať dvor č. 1 na Zátvore? Vyjadrite sa v dotazníku

Ako má vyzerať dvor č. 1 na Zátvore? Vyjadrite sa v dotazníku

V rámci zapájania občanov do participatívneho plánovania sme vo štvrtok 24. januára 2017 usporiadali verejné stretnutie k pripravovanej obnove dvora č. 1 na Zátvore, ktorý prislúcha k Veternej ulici 19 – 24 a Poštovej 2 – 8. Predmetom stretnutia bolo jednak oboznámiť obyvateľov tej...

1.2.2017 13:32 Celý článok

 
Pozývame vás na verejné stretnutie k humanizácii obytného súboru na Zátvore

Pozývame vás na verejné stretnutie k humanizácii obytného súboru na Zátvore

Trnavská samospráva pokračuje v zapájaní občanov do spoločného plánovania verejných priestorov. Po prípravách zadania súťaže na obnovu Parku Janka Kráľa prinášame Trnavčanom možnosť vysloviť svoje nápady a pripomienky k ďalšej plánovanej revitalizácii: tento raz pôjde o dvor. č. 1 v ...

17.1.2017 16:31 Celý článok

 
Výsledky dotazníka k obnove Parku Janka Kráľa a závery z verejného stretnutia

Výsledky dotazníka k obnove Parku Janka Kráľa a závery z verejného stretnutia

Pripravovaná obnova Parku Janka Kráľa nadobúda presnejšie kontúry. Mesto Trnava pripravuje zadanie architektonickej súťaže a do plánovania novej podoby tohto priestoru chce zapojiť aj širokú verejnosť. Z tohto dôvodu sme občanom počas tohto mesiaca ponúkli anonymný dotazník, v k...

30.11.2016 14:48 Celý článok

 
29. novembra predstavíme na verejnom stretnutí výsledky dotazníka k obnove Parku Janka Kráľa

29. novembra predstavíme na verejnom stretnutí výsledky dotazníka k obnove Parku Janka Kráľa

Ako sme vás informovali nedávno, trnavská samospráva pripravuje komplexnú revitalizáciu Parku Janka Kráľa. Naším zámerom je upraviť tento priestor tak, aby čo najlepšie slúžil svojim návštevníkom. Oslovili sme preto Trnavčanov, aby sa prostredníctvom dotazníka vyjadrili k tomu, čo im na s...

25.11.2016 20:54 Celý článok

 
Chystáme revitalizáciu Parku Janka Kráľa, zaujímajú nás vaše postrehy a nápady na jeho úpravu

Chystáme revitalizáciu Parku Janka Kráľa, zaujímajú nás vaše postrehy a nápady na jeho úpravu

Mestský úrad v Trnave pripravuje komplexnú revitalizáciu Parku Janka Kráľa. Radi by sme pozvali vás – Trnavčanky a Trnavčanov, ktorí tento priestor využívate, či bývate v jeho blízkosti, aby ste vyjadrili svoj názor na to, čo vám v Parku Janka Kráľa momentálne chýba, čo by ...

11.11.2016 19:59 Celý článok