Nástroje

Kľúčové slovo: Plánuj mesto

Na portáli planujmesto.trnava.sk nájdete všetko o participácii v meste

Na portáli planujmesto.trnava.sk nájdete všetko o participácii v meste

V apríli 2022 sme predstavili nový web www.planujmesto.trnava.sk kde sú uverejnené desiatky projektov Mesta Trnava na jednom mieste a návštevníci si tam nájdu bližšie informácie o dokončených, rozpracovaných, ale aj pripravovaných projektov. Okrem databázy projektov webstránka poskytu...

17.8.2023 14:29 Celý článok

 
Sídlisko Na hlinách má nové multifunkčné ihrisko a zelenú oddychovú zónu

Sídlisko Na hlinách má nové multifunkčné ihrisko a zelenú oddychovú zónu

Medzi ďalšie úspešne zrealizované projekty mesta zamerané na revitalizáciu vnútroblokov sa zaradil aj verejný priestor sídliska Na hlinách v lokalite za reštauráciou Kysuca. Obyvatelia získali funkčný priestor na aktívne trávenie voľného času, do realizácie ktorého boli zapojení v rámci proces...

7.8.2023 12:56 Celý článok

 
Záverečná správa z prioritizácie Plánuj mesto -> posuň miesto

Záverečná správa z prioritizácie Plánuj mesto -> posuň miesto

Plánuj mesto -> posuň miesto je viacúrovňový participatívny proces, ktorým Mesto Trnava zapája obyvateľov do plánovania mesta a do spolurozhodovania o prioritách mesta na nasledujúce roky. Pre pilotný dvojročník procesu 2022/2023 bola ako téma vybraná rozpočtová oblasť verejných priestorov....

7.8.2023 9:16 Celý článok

 
Dvory 1 a 2 majú nové detské ihriská

Dvory 1 a 2 majú nové detské ihriská

Obyvatelia bytov na Hospodárskej sa môžu tešiť z vynovených vnútroblokov. Dvory 1 a 2 totiž úspešne prešli revitalizáciou a ponúkajú kvalitný verejný priestor pre všetky vekové kategórie. Revitalizácia dvorov je výsledkom participatívneho plánovania a následného projektu, ktorý zohľadnil p...

21.7.2023 16:20 Celý článok

 
Na školských dvoroch si môžete počas leta zašportovať aj oddýchnuť počas celého dňa

Na školských dvoroch si môžete počas leta zašportovať aj oddýchnuť počas celého dňa

Areály trnavských základných škôl sú počas celého roka otvorené pre všetkých, ktorí by ich chceli využívať na šport či oddych.Otváracie hodiny sa túto sezóny predĺžili – namiesto 10. hodiny sú areály prístupné už od 8.00 h. V letnom prázdninovom režime je ich možné využívať celý deň až do 21.3...

10.7.2023 14:03 Celý článok

 
Plánujte mesto spolu s nami – hlasujte o investíciách do verejného priestoru

Plánujte mesto spolu s nami – hlasujte o investíciách do verejného priestoru

Pilotný ročník participatívneho procesu, ktorý nahradil Participatívny rozpočet pre Trnavu, otvára dvere aj smelým nápadom občanov na veľké investičné akcie. Od 6. do 31. marca 2023 je na webstránke planujmesto.trnava.sk spustené hlasovanie za projekty, ktoré by sa podľa názoru verejnosti mali...

6.3.2023 13:06 Celý článok

 
Ktoré projekty mesta Trnavčania podporujú?

Ktoré projekty mesta Trnavčania podporujú?

V apríli tohto roku sme spustili novú webstránku planujmesto.trnava.sk. Je súčasťou našich aktivít týkajúcich sa participácie verejnosti, ktorú sme v Trnave rozbehli už v roku 2016 zavedením participatívneho rozpočtu a participatívneho plánovania. Webstránka je špeciálna tým, že na jednom ...

21.10.2022 15:36 Celý článok

 
Trnavčania sa môžu zapojiť do navrhovania verejného priestoru, mesto pozýva k participácii

Trnavčania sa môžu zapojiť do navrhovania verejného priestoru, mesto pozýva k participácii

Mesto Trnava aktuálne spúšťa pilotný ročník rozsiahleho procesu participácie, počas ktorého majú obyvatelia možnosť pridávať vlastné nápady. Témou pilotného ročníka je verejný priestor.    Prispieť môžete návrhmi týkajúcimi sa riešenia konkrétnych vnútroblokov, parkov, námest...

14.9.2022 15:47 Celý článok

 
Na novej webstránke môžete plánovať Trnavu podľa svojich predstáv

Na novej webstránke môžete plánovať Trnavu podľa svojich predstáv

Kam idú moje dane a čo mesto chystá v mojej mestskej časti? To sú otázky, na ktoré občanom odpovie nová webstránka planujmesto.trnava.sk. Desiatky projektov Mesta Trnava sú odteraz prehľadne usporiadané na jednom mieste, kde o nich návštevníci nájdu bližšie informácie. To je však len jeden z p...

14.4.2022 10:53 Celý článok