Nástroje

Kľúčové slovo: povinná školská dochádzka

Na povinné predprimárne vzdelávanie môžete dieťa prihlásiť od 1. do 31. mája

Na povinné predprimárne vzdelávanie môžete dieťa prihlásiť od 1. do 31. mája

Na predprimárne vzdelávanie budú môcť rodičia prihlásiť svoje deti od 1. mája do 31. mája 2021 do všetkých materských škôl zriadených Mestom Trnavou. Uskutočniť to môžu prostredníctvom písomnej žiadosti zaslanej poštou alebo elektronickou prihláškou. Prihlásiť dieťa osobne budú môcť rodičia od...

16.4.2021 12:46 Celý článok

 
Zápis do materských škôl sa uskutoční od 1. do 31. mája 2021. Povinné predprimárne vzdelávanie si bude musieť plniť dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov do 31. 8. 2021

Zápis do materských škôl sa uskutoční od 1. do 31. mája 2021. Povinné predprimárne vzdelávanie si bude musieť plniť dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov do 31. 8. 2021

Mesto Trnava ako zriaďovateľ základných škôl s materskými školami a materských škôl bez právnej subjektivity oznamuje informácie o povinnom predprimárnom vzdelávaní.   V zmysle §28a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) bude v školskom roku 2021/2022 musieť plniť povinné...

3.2.2021 13:31 Celý článok