Nástroje

Kľúčové slovo: projekt LUMAT

Zanedbaný lesík na Štrkoch sa mení na príjemnú oddychovú zónu s jazierkom

Zanedbaný lesík na Štrkoch sa mení na príjemnú oddychovú zónu s jazierkom

Trojročný medzinárodný projekt LUMAT CE89 je takmer v cieli. Neudržiavaný lesík v lokalite Štrky sa aj vďaka nemu v uplynulých mesiacoch začal meniť na nepoznanie. V rámci revitalizácie tohto územia bola celá lokalita vyčistená, odstránené boli choré a poškodené stromy...

29.5.2019 13:01 Celý článok

 
Projekt LUMAT CE89 finišuje – v apríli sa v poľských Katowiciach konala záverečná konferencia

Projekt LUMAT CE89 finišuje – v apríli sa v poľských Katowiciach konala záverečná konferencia

LUMAT CE89, ktorý je medzinárodným projektom realizovaným v rámci programu INTERREG STREDNÁ EURÓPA 2014 – 2020 a o ktorom sme vás viackrát informovali, sa blíži do cieľa. Zámerom projektu je upriamiť pozornosť na územie a pôdu ako na cenné prírodné zdroje a zdôrazniť ich čoraz intenzívnejší zá...

5.5.2019 12:14 Celý článok

 
Medzi ocenenými autormi fotografií v súťaži projektu LUMAT sú aj Trnavčania

Medzi ocenenými autormi fotografií v súťaži projektu LUMAT sú aj Trnavčania

Medzinárodná fotosúťaž pod hlavičkou projektu LUMAT CE89, ktorého partnerom je aj Mesto Trnava, pozná víťazov. Svoje zastúpenie v súťaži malo aj naše mesto a veľmi nás teší, že jedným z ocenených je i trnavský architekt Miroslav Beňák. S jeho fotografiou továrne na chemické spracovanie dreva v...

12.3.2019 9:06 Celý článok

 
Projekt LUMAT ponúka netradičnú medzinárodnú fotosúťaž pre širokú aj odbornú verejnosť

Projekt LUMAT ponúka netradičnú medzinárodnú fotosúťaž pre širokú aj odbornú verejnosť

Trnavská mestská samospráva po intenzívnej príprave obnovy opusteného lesíka na Štrkoch práve v týchto dňoch začala realizačnú fázu revitalizácie tohto územia, ktorá je kľúčovou investičnou aktivitou podporenou z projektu LUMAT CE89. Avšak súčasťou tohto projektu spolufinancovaného z...

30.11.2018 15:11 Celý článok

 
Prednáška Národného cyklokoordinátora a ďalšie zaujímavé odborné prezentácie v rámci Národného tréningového seminára projektu LUMAT

Prednáška Národného cyklokoordinátora a ďalšie zaujímavé odborné prezentácie v rámci Národného tréningového seminára projektu LUMAT

Mesto Trnava ako jeden z partnerov projektu LUMAT CE89 v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave ako ďalším slovenským partnerom tohto projektu zorganizovali 12. septembra 2018 na trnavskej radnici seminár venovaný odborným prednáškam v oblasti integrov...

20.9.2018 12:53 Celý článok

 
Pozývame vás na konferenciu Manažment využívania územia – výzvy budúcnosti

Pozývame vás na konferenciu Manažment využívania územia – výzvy budúcnosti

V súvislosti s projektom LUMAT CE89, ktorého je Mesto Trnava partnerom, dávame odbornej verejnosti do povedomia konferenciu s názvom Manažment využívania územia – výzvy budúcnosti konajúcu sa v utorok 25. septembra 2018 v Brdo pri Kranju v Slovinsku. Organizátorom konf...

20.7.2018 10:18 Celý článok

 
Predstavujeme vám Akčný plán integrovaného environmentálneho manažmentu funkčnej mestskej oblasti Trnava vypracovaný pod hlavičkou projektu LUMAT

Predstavujeme vám Akčný plán integrovaného environmentálneho manažmentu funkčnej mestskej oblasti Trnava vypracovaný pod hlavičkou projektu LUMAT

V pondelok 26. februára 2018 sa v priestoroch združenia ZOMOT uskutočnili dva odborné workshopy venované problematike integrovaného environmentálneho manažmentu, v rámci ktorých bol odprezentovaný aj Akčný plán integrovaného environmentálneho manažmentu funkčnej mestskej oblasti Trnava. J...

18.4.2018 12:42 Celý článok

 
Usporiadali sme dva workshopy pod hlavičkou projektu LUMAT

Usporiadali sme dva workshopy pod hlavičkou projektu LUMAT

Mesto Trnava ako partner projektu Implementácia udržateľného využitia územia v integrovanom environmentálnom manažmente funkčných mestských oblastí (LUMAT, CE89, INTERREG CENTRAL EUROPE 2014 – 2020) zorganizovalo dva workshopy venované problematike integrovaného environmentálneho manažmentu, k...

12.3.2018 13:05 Celý článok

 
Členovia Združenia obcí mestskej oblasti Trnava sa oboznámili s aktivitami projektu LUMAT

Členovia Združenia obcí mestskej oblasti Trnava sa oboznámili s aktivitami projektu LUMAT

Projekt LUMAT CE89 spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg CENTRAL EUROPE 2014 – 2020, do ktorého Mesto Trnava vstúpilo začiatkom minulého roka, prinesie okrem revitalizácie zanedbaného lesíka v lokalite Štrky aj ďalšiu projektovú aktiv...

30.11.2017 11:42 Celý článok

 
Ako bude vďaka projektu LUMAT vyzerať lesík na Štrkoch po obnove?

Ako bude vďaka projektu LUMAT vyzerať lesík na Štrkoch po obnove?

Ako sme vás už informovali, zanedbaný lesopark na Štrkoch sa vďaka projektu LUMAT (CE89) spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg CENTRAL EUROPE 2014 – 2020 premení na príjemnú oddychovú lokalitu. Projekt sa aktuálne nachádza vo fáze spraco...

12.10.2017 15:54 Celý článok

 
Projekt LUMAT napreduje – pozrite si vizualizáciu lesíka Štrky

Projekt LUMAT napreduje – pozrite si vizualizáciu lesíka Štrky

Projekt LUMAT CE89 spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu INTERREG STREDNÁ EURÓPA 2014 – 2020, o ktorom sme vás nedávno informovali, úspešne pokračuje. Vďaka nemu sa zanedbaná lokalita Štrky dočká komplexnej revitalizácie a Trnavčania...

22.6.2017 10:00 Celý článok

 
Projekt LUMAT pomôže Trnave zrevitalizovať opustenú lokalitu Štrky

Projekt LUMAT pomôže Trnave zrevitalizovať opustenú lokalitu Štrky

Zelená oblasť v blízkosti strelnice s názvom Štrky by sa mala dočkať revitalizácie. Mesto Trnava sa zapojilo do projektu LUMAT CE89 spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu INTERREG STREDNÁ EURÓPA 2014 – 2020. Hlavnou myšlienkou proje...

10.3.2017 15:16 Celý článok