Nástroje

Kľúčové slovo: projekt PROSPECT

Prijímanie nových žiadostí do druhého kola vzdelávacieho cyklu v rámci projektu PROSPECT je otvorené

Prijímanie nových žiadostí do druhého kola vzdelávacieho cyklu v rámci projektu PROSPECT je otvorené

Zástupcovia miestnych a regionálnych orgánov majú možnosť prihlásiť sa ako školitelia alebo vzdelávajúci sa v rámci peer-to-peer vzdelávania o inovatívnych schémach financovania svojich miestnych opatrení v oblasti energetiky a klímy pod hlavičkou projektu PROSPECT. Uzávierka registrácie ...

18.10.2018 12:20 Celý článok

 
Mestá a regióny zdieľajú svoje znalosti a zvyšujú svoju odbornosť vďaka projektu PROSPECT, ktorého partnerom je aj Mesto Trnava

Mestá a regióny zdieľajú svoje znalosti a zvyšujú svoju odbornosť vďaka projektu PROSPECT, ktorého partnerom je aj Mesto Trnava

V rámci partnerského vzdelávacieho programu pod hlavičkou projektu PROSPECT financovaného z grantového programu EÚ Horizont 2020, do ktorého vstúpilo Mesto Trnava tento rok, sa v marci v rakúskom Linzi uskutočnila študijná návšteva. Zúčastnili sa jej traja partneri – M...

12.4.2018 12:05 Celý článok