Nástroje

Kľúčové slovo: revitalizácia

Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu názoru občanov na úpravu detského ihriska na Vajanského

Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu názoru občanov na úpravu detského ihriska na Vajanského

Vo februári sme oslovili verejnosť s ponukou vyjadriť svoj názor na možnosti úpravy lokality na Vajanského ulici. Na stretnutí výboru tejto mestskej časti vznikla požiadavka na výstavbu detského ihriska. Vzhľadom na to, že sa na tomto mieste nachádzajú podzemné garáže vyžadujúce si v ...

5.3.2018 10:05 Celý článok

 
Participatívne plánujeme detské ihrisko na Vajanského ulici

Participatívne plánujeme detské ihrisko na Vajanského ulici

V lete minulého roku sa uskutočnilo stretnutie výboru mestskej časti č. 1 Trnava – STRED, na ktorom prítomní občania vyjadrili svoje požiadavky a zhodli sa na tom, že by na Vajanského ulici uvítali nové detské ihrisko. Mestský úrad v Trnave reaguje na túto potrebu a preto sme sa rozhodli rieši...

13.2.2018 8:17 Celý článok

 
Predstavujeme návrhy prvých štyroch dvorov na Hospodárskej ulici

Predstavujeme návrhy prvých štyroch dvorov na Hospodárskej ulici

Participatívne plánovanie v našom meste umožňuje občanom spolupodieľať sa na navrhovaných zmenách vo svojom okolí. 23. januára 2018 sa stretli obyvatelia Hospodárskej ulice, aby sa oboznámili s konceptom úpravy tejto lokality, ktorý im predstavila jeho autorka, architektka Ing. Magdaléna Horňá...

30.1.2018 16:02 Celý článok | Komentár 1

 
Projektanti predstavia návrh úpravy dvorov na Hospodárskej, ktorú riešime participatívne spolu s občanmi

Projektanti predstavia návrh úpravy dvorov na Hospodárskej, ktorú riešime participatívne spolu s občanmi

Každého, kto má záujem dozvedieť sa, ako pokročil projekt revitalizácie vnútroblokov na Hospodárskej ulici v časti od Kollárovej po Študentskú, pozývame na verejné stretnutie v utorok 23. januára 2017o 17.30 hod. do zasadacej miestnosti mestského zastupiteľstva na trnavskej radnici (Hlavná 1)....

19.1.2018 15:36 Celý článok

 
Uzavrieť chodník pri ihrisku na Gejzu Dusíka pre motorové vozidlá? Obyvatelia majú možnosť vyjadriť sa v diskusii

Uzavrieť chodník pri ihrisku na Gejzu Dusíka pre motorové vozidlá? Obyvatelia majú možnosť vyjadriť sa v diskusii

Trnavská samospráva pokračuje v riešení úpravy lokality na ulici Gejzu Dusíka. Popri zámere revitalizovať tamojšie detské ihrisko prostredníctvom participatívneho plánovania vyvstala na stretnutí s občanmi otázka, ako sa vysporiadať s autami pohybujúcimi sa v blízkosti detí hrajúcich sa na ihr...

11.1.2018 17:20 Celý článok

 
Projektantka predstavila občanom návrh obnovy ihriska na Gejzu Dusíka

Projektantka predstavila občanom návrh obnovy ihriska na Gejzu Dusíka

Verejným stretnutím v pondelok 4. decembra 2017 sme nadviazali na rozbehnutý projekt revitalizácie ihriska na ulici Gejzu Dusíka, ktorý Mesto Trnava odštartovalo v lete tohto roku. Zámer sa realizuje participatívne, teda v spolupráci s občanmi a z prvého verejného stretnutia v júni vzišli návr...

18.12.2017 17:24 Celý článok

 
Záverečná správa z prieskumu verejnej mienky ohľadne úpravy dvora na sídlisku Na hlinách

Záverečná správa z prieskumu verejnej mienky ohľadne úpravy dvora na sídlisku Na hlinách

V rámci plánovanej úpravy dvora na sídlisku Na hlinách máme za sebou verejné stretnutie s obyvateľmi tejto lokality i zber dotazníkov. Tie boli občanom distribuované v tlačenej forme priamo do bytových domov a taktiež boli k dispozícii online v elektronickej podobe. Na základe zozbieranej ...

10.11.2017 8:16 Celý článok

 
Ako bude vďaka projektu LUMAT vyzerať lesík na Štrkoch po obnove?

Ako bude vďaka projektu LUMAT vyzerať lesík na Štrkoch po obnove?

Ako sme vás už informovali, zanedbaný lesopark na Štrkoch sa vďaka projektu LUMAT (CE89) spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg CENTRAL EUROPE 2014 – 2020 premení na príjemnú oddychovú lokalitu. Projekt sa aktuálne nachádza vo fáze spraco...

12.10.2017 15:54 Celý článok

 
Začali sme participatívne plánovať úpravu dvora na sídlisku Na hlinách

Začali sme participatívne plánovať úpravu dvora na sídlisku Na hlinách

Participatívne plánovanie predstavuje príležitosť pre občanov vyjadriť svoje názory, potreby a nápady priamo predstaviteľom samosprávy a podieľať sa na zmenách v našom meste. Mesto Trnava organizuje verejné stretnutia určené pre všetkých, ktorí chcú prispieť svojimi návrhy k&nbs...

28.9.2017 15:27 Celý článok

 
Príďte s nami participatívne naplánovať budúcu podobu dvora na sídlisku Na hlinách

Príďte s nami participatívne naplánovať budúcu podobu dvora na sídlisku Na hlinách

Po viacerých projektoch úprav verejných priestorov, ktoré sme tvorili spolu s občanmi procesom tzv. participatívneho plánovania sme tentoraz zacielili našu pozornosť na sídlisko Na hlinách. V pondelok 25. septembra 2017 pozývame obyvateľov tejto lokality, aby nám povedali svoje pripomienk...

19.9.2017 19:11 Celý článok

 
Verejná anonymná krajinársko-architektonická súťaž návrhov Obnova sídliskového a šk. dvora Agátka - VYHODNOTENIE

Verejná anonymná krajinársko-architektonická súťaž návrhov Obnova sídliskového a šk. dvora Agátka - VYHODNOTENIE

Mesto Trnava vyhlásilo 31. mája 2017 v súlade so Súťažným poriadkom Slovenskej komory architektov zo dňa 13. apríla 2016, s prihliadnutím k ustanoveniam zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov ...

13.9.2017 13:22 Celý článok

 
Obyvatelia Okružnej na verejnom stretnutí pripomienkovali pripravovaný projekt obnovy vnútrobloku

Obyvatelia Okružnej na verejnom stretnutí pripomienkovali pripravovaný projekt obnovy vnútrobloku

Participatívne plánovanie revitalizácie vnútrobloku na Okružnej ulici sme odštartovali vo februári tohto roka. Momentálne sa nachádzame vo fáze prípravy projektovej dokumentácie. Podklady k projektu boli zostavené na základe návrhov a požiadaviek obyvateľov tejto lokality na verejnom stretnutí...

7.8.2017 10:49 Celý článok

 
Záverečná správa z prieskumu verejnej mienky k obnove ihriska na ulici Gejzu Dusíka

Záverečná správa z prieskumu verejnej mienky k obnove ihriska na ulici Gejzu Dusíka

Ako dopadlo verejné stretnutie k revitalizácii detského ihriska na Prednádraží? Aké sú výstupy z dotazníkov, ktoré sme distribuovali obyvateľom tejto lokality a zároveň dali k dispozícii aj online? Čo si ľudia v tejto časti mesta želajú ponechať a čo chcú zmeniť? ...

4.8.2017 10:55 Celý článok

 
Obyvatelia Okružnej 7 – 17 sa môžu oboznámiť s priebehom prípravy revitalizácie vnútrobloku na stretnutí s projektantkou

Obyvatelia Okružnej 7 – 17 sa môžu oboznámiť s priebehom prípravy revitalizácie vnútrobloku na stretnutí s projektantkou

V rámci participatívneho plánovania obnovy vnútrobloku na Okružnej číslo 7 – 17 nadväzujeme na februárové verejné stretnutie, na ktorom mohli občania vyjadriť svoje názory na rekonštrukciu tohto priestoru, a pozývame záujemcov na stretnutie s projektantkou, ktoré sa uskutoční v&...

27.7.2017 9:24 Celý článok

 
Na susedskom pikniku sme s obyvateľmi ulice Gejzu Dusíka plánovali obnovu detského ihriska

Na susedskom pikniku sme s obyvateľmi ulice Gejzu Dusíka plánovali obnovu detského ihriska

Najnovší projekt participatívneho plánovania – revitalizáciu detského ihriska na ulici Gejzu Dusíka – sme v utorok 27. júna 2017 odštartovali susedským piknikom. Verejné stretnutie nemusí mať vždy formálny charakter a tak sme využili pekné letné počasie, aby sme sa priamo na mieste s...

1.7.2017 9:30 Celý článok

 
Verejné stretnutie k obnove ihriska na ulici Gejzu Dusíka bude mať podobu susedského pikniku

Verejné stretnutie k obnove ihriska na ulici Gejzu Dusíka bude mať podobu susedského pikniku

Máme za sebou viacero projektov revitalizácií verejných priestorov, ktoré sme realizovali prostredníctvom participatívneho plánovania, teda v spolupráci s občanmi. Najnovší zámer prizvať verejnosť k plánovaniu sa týka detského ihriska na ulici Gejzu Dusíka na sídlisku Prednádraž...

23.6.2017 16:39 Celý článok

 
Záverečná správa z prieskumu verejnej mienky k revitalizácii parku na Kapitulskej ulici

Záverečná správa z prieskumu verejnej mienky k revitalizácii parku na Kapitulskej ulici

Verejné stretnutie a dotazníky k pripravovanej revitalizácii parčíka na Kapitulskej ulici vyústili do záverečnej správy, ktorá v sebe nesie pripomienky, odporúčania a želania obyvateľov a návštevníkov tejto lokality. Na jej základe bude spracované zadanie pre verejné o...

23.6.2017 13:55 Celý článok

 
Projekt LUMAT napreduje – pozrite si vizualizáciu lesíka Štrky

Projekt LUMAT napreduje – pozrite si vizualizáciu lesíka Štrky

Projekt LUMAT CE89 spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu INTERREG STREDNÁ EURÓPA 2014 – 2020, o ktorom sme vás nedávno informovali, úspešne pokračuje. Vďaka nemu sa zanedbaná lokalita Štrky dočká komplexnej revitalizácie a Trnavčania...

22.6.2017 10:00 Celý článok

 
Záverečná správa z prieskumu verejnej mienky k revitalizácii lokality Agátka

Záverečná správa z prieskumu verejnej mienky k revitalizácii lokality Agátka

Participatívne plánovanie revitalizácie sídliskového a školského dvora pod názvom Agátka, ktorá zahŕňa priestor medzi Starohájskou, Spartakovskou, Hlbokou a ulicou Vladimíra Clementisa a školským dvorom ZŠ Spartakovská, vstupuje do ďalšej fázy. Po verejnom stretnutí a dotazníkoch pre rezid...

26.5.2017 16:07 Celý článok

 
Participatívne plánujeme úpravu Kapitulskej ulice

Participatívne plánujeme úpravu Kapitulskej ulice

S príchodom príjemného počasia sme preniesli proces participatívneho plánovania z uzavretých miestností von priamo do riešeného priestoru. Na poslednom Trnavskom rínku, ktorý sa konal v sobotu 13. mája 2017 na Kapitulskej ulici, mali záujemcovia v stánku Mesta Trnava prílež...

25.5.2017 12:47 Celý článok

 
V sobotu budeme s občanmi participatívne plánovať úpravu Kapitulskej ulice – priamo na mieste pod holým nebom

V sobotu budeme s občanmi participatívne plánovať úpravu Kapitulskej ulice – priamo na mieste pod holým nebom

Čerstvým projektom participatívneho plánovania, na ktorom Mesto Trnava pracuje, bude revitalizácia Kapitulskej ulice. Po skúsenostiach s viacerými verejnými stretnutiami, kde mali občania možnosť priamo ovplyvniť úpravy vybraných častí mesta, sa samospráva rozhodla tento proces spestriť a...

12.5.2017 11:36 Celý článok

 
Verejné stretnutie k Agátke prinieslo množstvo nápadov, nasledovať bude dotazníkový prieskum

Verejné stretnutie k Agátke prinieslo množstvo nápadov, nasledovať bude dotazníkový prieskum

Najnovším projektom revitalizácie verejného priestoru, ktorý Mestský úrad v Trnave pripravuje v spolupráci s občanmi v rámci participatívneho plánovania, je úprava lokality od kopca porasteného agátmi pri Mestskom zimnom štadióne po ihrisko za Daňovým úradom vrátane areálu ...

20.4.2017 15:53 Celý článok | Komentárov 0

 
Najnovšie participatívne plánovanie v Trnave sa zameria na kopec Agátka pri zimnom štadióne

Najnovšie participatívne plánovanie v Trnave sa zameria na kopec Agátka pri zimnom štadióne

Kopec porastený agátom prezývaný Agátka a k tomu pomerne rozľahlý dvor vo veľkosti parku na sídlisku Družba hneď za hradbami – práve to bude predmetom ďalšieho verejného stretnutia vo štvrtok 6. apríla 2017 o 17.30 hod. na ZŠ Spartakovskej, ktoré organizuje trnavská samospráva pre občanov...

4.4.2017 16:46 Celý článok

 
Záverečná správa z prieskumu verejnej mienky k obnove vnútroblokov na Hospodárskej I

Záverečná správa z prieskumu verejnej mienky k obnove vnútroblokov na Hospodárskej I

Ako sme vás už informovali, trnavská samospráva plánuje revitalizáciu deviatich vnútroblokov na Hospodárskej ulici v časti od Kollárovej po Študentskú. Proces návrhu obnovy realizujeme v spolupráci s občanmi v rámci tzv. participatívneho plánovania. Na základe pripomienok obyvateľov tejto ...

30.3.2017 13:50 Celý článok

 
Čo prinieslo verejné stretnutie k obnove vnútroblokov na Hospodárskej I

Čo prinieslo verejné stretnutie k obnove vnútroblokov na Hospodárskej I

Ďalším z verejných priestorov, ktoré plánuje mestská samospráva obnoviť v spolupráci s občanmi v rámci tzv. participatívneho plánovania, je lokalita na Hospodárskej ulici. Medzi bytovými domami od Kollárovej po Študentskú ulicu sa nachádza deväť dvorov, ktoré pôsobia neupra...

22.3.2017 18:14 Celý článok

 
Projekt LUMAT pomôže Trnave zrevitalizovať opustenú lokalitu Štrky

Projekt LUMAT pomôže Trnave zrevitalizovať opustenú lokalitu Štrky

Zelená oblasť v blízkosti strelnice s názvom Štrky by sa mala dočkať revitalizácie. Mesto Trnava sa zapojilo do projektu LUMAT CE89 spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu INTERREG STREDNÁ EURÓPA 2014 – 2020. Hlavnou myšlienkou proje...

10.3.2017 15:16 Celý článok

 
Ako dopadol prieskum verejnej mienky k obnove vnútrobloku na Okružnej?

Ako dopadol prieskum verejnej mienky k obnove vnútrobloku na Okružnej?

Začiatkom februára sme prostredníctvom dotazníkov v elektronickej i tlačenej forme zbierali pripomienky a návrhy občanov k revitalizácii vnútrobloku na Okružnej ulici č. 7 – 17. Obyvatelia tejto lokality mali možnosť prísť vyjadriť svoj názor aj osobne na verejné stretnutie...

8.3.2017 9:11 Celý článok

 
Verejné stretnutie k obnove vnútroblokov na Hospodárskej

Verejné stretnutie k obnove vnútroblokov na Hospodárskej

Pokračujeme v koncepcii participatívneho plánovania. Po výzvach pre obyvateľov Prednádražia pri Parku Janka Kráľa, Zátvora či Okružnej ulice, aby sa zapojili do príprav revitalizácií priestoru pri ich bydlisku, pripravujeme ďalší projekt – obnovu deviatich vnútroblokov (dvorov) na Hospodá...

28.2.2017 16:35 Celý článok

 
Trnavské participatívne plánovanie verejných priestorov pokračuje na Okružnej

Trnavské participatívne plánovanie verejných priestorov pokračuje na Okružnej

Veríme, že pojem participatívne plánovanie sa v Trnave postupne udomácňuje a čoraz viac ľudí už vie, že sa pod ním skrýva zapájanie občanov do rozhodovania o veciach verejných. V rámci participatívneho plánovania verejných priestorov sme vo štvrtok 2. februára 2017 pozval...

9.2.2017 12:27 Celý článok

 
Ako má vyzerať dvor č. 1 na Zátvore? Vyjadrite sa v dotazníku

Ako má vyzerať dvor č. 1 na Zátvore? Vyjadrite sa v dotazníku

V rámci zapájania občanov do participatívneho plánovania sme vo štvrtok 24. januára 2017 usporiadali verejné stretnutie k pripravovanej obnove dvora č. 1 na Zátvore, ktorý prislúcha k Veternej ulici 19 – 24 a Poštovej 2 – 8. Predmetom stretnutia bolo jednak oboznámiť obyvateľov tej...

1.2.2017 13:32 Celý článok

 
Súťažné návrhy k obnove Parku Janka Kráľa prijímame do konca marca

Súťažné návrhy k obnove Parku Janka Kráľa prijímame do konca marca

Mesto Trnava vyhlásilo 16. decembra minulého roku verejnú anonymnú súťaž návrhov k pripravovanej revitalizácii parku pri autobusovej stanici na Prednádraží. Jednotlivci i autorské kolektívy môžu svoje práce posielať do 31. marca 2017 o 14.00 hod. Do tvorby zadania súťaže bol...

19.1.2017 13:49 Celý článok

 
Výsledky dotazníka k obnove Parku Janka Kráľa a závery z verejného stretnutia

Výsledky dotazníka k obnove Parku Janka Kráľa a závery z verejného stretnutia

Pripravovaná obnova Parku Janka Kráľa nadobúda presnejšie kontúry. Mesto Trnava pripravuje zadanie architektonickej súťaže a do plánovania novej podoby tohto priestoru chce zapojiť aj širokú verejnosť. Z tohto dôvodu sme občanom počas tohto mesiaca ponúkli anonymný dotazník, v k...

30.11.2016 14:48 Celý článok

 
29. novembra predstavíme na verejnom stretnutí výsledky dotazníka k obnove Parku Janka Kráľa

29. novembra predstavíme na verejnom stretnutí výsledky dotazníka k obnove Parku Janka Kráľa

Ako sme vás informovali nedávno, trnavská samospráva pripravuje komplexnú revitalizáciu Parku Janka Kráľa. Naším zámerom je upraviť tento priestor tak, aby čo najlepšie slúžil svojim návštevníkom. Oslovili sme preto Trnavčanov, aby sa prostredníctvom dotazníka vyjadrili k tomu, čo im na s...

25.11.2016 20:54 Celý článok

 
Chystáme revitalizáciu Parku Janka Kráľa, zaujímajú nás vaše postrehy a nápady na jeho úpravu

Chystáme revitalizáciu Parku Janka Kráľa, zaujímajú nás vaše postrehy a nápady na jeho úpravu

Mestský úrad v Trnave pripravuje komplexnú revitalizáciu Parku Janka Kráľa. Radi by sme pozvali vás – Trnavčanky a Trnavčanov, ktorí tento priestor využívate, či bývate v jeho blízkosti, aby ste vyjadrili svoj názor na to, čo vám v Parku Janka Kráľa momentálne chýba, čo by ...

11.11.2016 19:59 Celý článok

 
Revitalizácia parku a galérie na Námestí SNP sa začne už na budúci týždeň

Revitalizácia parku a galérie na Námestí SNP sa začne už na budúci týždeň

Na budúci týždeň sa začnú práce na revitalizácii parku za pamätníkom generála Milana Rastislava Štefánika a priľahlého verejného priestoru medzi Evanjelickým kostolom a Hospodárskou ulicou. Napriek tomu, že po elektronickej aukcii na výber dodávateľa uchádzači na prvom aj druhom mieste neprist...

23.2.2015 10:39 Celý článok | Komentárov 0

 
Revitalizácia parku a galérie na Námestí SNP sa má začať už na jeseň

Revitalizácia parku a galérie na Námestí SNP sa má začať už na jeseň

Už čoskoro by sa mali začať práce na revitalizácii parku za pamätníkom generála Milana Rastislava Štefánika a priľahlého verejného priestoru medzi Evanjelickým kostolom a Hospodárskou ulicou. Úmyslom mestskej samosprávy je nadviazať na Univerzitný parčík, revitalizáciu Univerzitného námestia...

5.8.2014 12:47 Celý článok | Komentárov 0

 
Revitalizácia Univerzitného námestia sa už začala

Revitalizácia Univerzitného námestia sa už začala

Úpravy priestoru pred bývalou lekárskou fakultou na Univerzitnom námestí s cieľom nadviazať na Univerzitný parčík a vytvoriť pre obyvateľov a návštevníkov mesta ďalšiu príležitosť na oddych v zeleni, sa už začali. Sedem stromov, ktoré podľa odborného posudku nemali z hľadiska zdravotného stavu...

17.12.2013 14:55 Celý článok | Komentárov 0

 
Revitalizácia areálu Kamenný mlyn - I. etapa

Revitalizácia areálu Kamenný mlyn - I. etapa

Dňa 8. marca 2011 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnavy vyvesené rozhodnutie verejnou vyhláškou o predĺžení platnosti stavebného povolenia na stavbu: Revitalizácia areálu Kamenný mlyn - I. etapa. Uvedené rozhodnutie bude vyvesené na úradnej tabuli Mesta Trnavy 15 dní. viac...

9.3.2011 12:27 Celý článok | Komentárov 0