Nástroje

Kľúčové slovo: školy

Práce na rekonštrukcii športového areálu školy na Maxima Gorkého sú vo finále

Práce na rekonštrukcii športového areálu školy na Maxima Gorkého sú vo finále

Mesto pokračuje v obnove športovísk školských areálov, ktoré slúžia nielen školákom počas vyučovania či školských klubov detí, ale aj pre verejnosť na voľnočasové aktivity v popoludňajších hodinách a počas prázdnin. Už o pár dní bude dokončený areál v rámci ZŠ a M...

3.6.2021 15:33 Celý článok

 
Prvá trieda pre nadané deti má byť na Vančurovej

Prvá trieda pre nadané deti má byť na Vančurovej

Mesto Trnava oznamuje, že v školskom roku 2016 / 2017 pripravuje otvorenie prvej triedy pre nadané deti v Základnej škole s materskou školou na Vančurovej ulici 38 v Trnave. Do triedy pre nadané deti budú žiaci prijímaní na základe diagnostiky, o ktorú musí požiadať zákonný z...

18.2.2016 11:09 Celý článok | Komentárov 0

 
 
 
Chcete vedieť, čo je nové?