Nástroje

Kľúčové slovo: univerzitná rada

Primátor a členovia Univerzitnej rady sa stretli so stredoškolákmi a vysokoškolákmi

Primátor a členovia Univerzitnej rady sa stretli so stredoškolákmi a vysokoškolákmi

V stredu 10. februára 2016 sa v konferenčnej sále trnavskej radnice uskutočnilo stretnutie primátora Petra Bročku a Univerzitnej rady mesta Trnavy so študentmi stredných škôl. Zastúpenie mali takmer všetky stredné školy, ktoré pôsobia na území mesta Trnavy. Na úvod Adrián Kobetič, predseda U...

11.2.2016 12:07 Celý článok | Komentárov 0

 
Zástupcovia trnavských univerzít a primátor podpísali memorandum o spolupráci

Zástupcovia trnavských univerzít a primátor podpísali memorandum o spolupráci

Študenti trnavských vysokých škôl budú mať možnosť aktívnejšie sa zapájať do života v našom meste. Dnes na trnavskej radnici svojimi podpismi založili rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda Jozef Matúš, rektor Trnavskej univerzity v Trnave Marek Šmid, dekan Materiálovotechnologic...

18.11.2015 12:59 Celý článok | Komentárov 0