Nástroje

Kľúčové slovo: územný plán

Na prerokovanie návrhu zmeny územného plánu je kvôli preventívnym opatreniam potrebné prihlásiť sa vopred

Na prerokovanie návrhu zmeny územného plánu je kvôli preventívnym opatreniam potrebné prihlásiť sa vopred

V stredu 24. marca 2021 o 14.00 hod. sa na radnici Hlavnej 1 bude konať verejnoprávne prerokovanie Návrhu Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Trnava - Zmena 02/2021. Ide o doplnenie regulatívov vymedzených blokov a verejných priestorov so zastúpením zelene. Z dôvodu aktu...

17.3.2021 17:09 Celý článok