Nástroje

Kľúčové slovo: Zátvor

Závery z prieskumu verejnej mienky k obnove dvoru č. 1 na Zátvore

Závery z prieskumu verejnej mienky k obnove dvoru č. 1 na Zátvore

Mestská samospráva plánuje obnovu dvoru č. 1 na Zátvore, ktorý prislúcha k Veternej ulici 19 – 24 a Poštovej 2 – 8. Revitalizáciu chce navrhnúť v spolupráci s obyvateľmi tejto časti, aby výsledný stav zodpovedal ich požiadavkám a potrebám. Z tohto dôvodu sme 24. januára 201...

14.2.2017 14:14 Celý článok

 
Ako má vyzerať dvor č. 1 na Zátvore? Vyjadrite sa v dotazníku

Ako má vyzerať dvor č. 1 na Zátvore? Vyjadrite sa v dotazníku

V rámci zapájania občanov do participatívneho plánovania sme vo štvrtok 24. januára 2017 usporiadali verejné stretnutie k pripravovanej obnove dvora č. 1 na Zátvore, ktorý prislúcha k Veternej ulici 19 – 24 a Poštovej 2 – 8. Predmetom stretnutia bolo jednak oboznámiť obyvateľov tej...

1.2.2017 13:32 Celý článok

 
Pozývame vás na verejné stretnutie k humanizácii obytného súboru na Zátvore

Pozývame vás na verejné stretnutie k humanizácii obytného súboru na Zátvore

Trnavská samospráva pokračuje v zapájaní občanov do spoločného plánovania verejných priestorov. Po prípravách zadania súťaže na obnovu Parku Janka Kráľa prinášame Trnavčanom možnosť vysloviť svoje nápady a pripomienky k ďalšej plánovanej revitalizácii: tento raz pôjde o dvor. č. 1 v ...

17.1.2017 16:31 Celý článok

 
Na Zátvore pribudol nový chodník pre chodcov aj cyklistov

Na Zátvore pribudol nový chodník pre chodcov aj cyklistov

Mestská samospráva v týchto dňoch odovzdala na Zátvore do užívania nový cyklochodník aj s chodníkom pre chodcov, ktorý predĺžil o 170 metrov pôvodnú trasu cyklochodníka v smere od križovatky Veternej a Saleziánskej ulice až po Východnú ulicu. „Výstavba cyklochodníka sa pôvod...

18.12.2016 13:26 Celý článok