Občan

Adriana Wachterová

E-mail: adriana.wachterova@trnava.sk
Telefón: 32 36 238
Pozícia: referát informácií a evidencie
Odbor: Odbor stavebný a životného prostredia