Občan

Bc. Juraj Adam

E-mail: juraj.adam@skasz.trnava.sk
Telefón: 32 36 443
Pozícia: úsek kultúry
Odbor: Správa kultúrnych a športových zariadení
Chcete vedieť, čo je nové?