Občan

Bc. Martin Šikula

E-mail: martin.sikula@trnava.sk
Telefón: 32 36 249, 0918 601 304
Pozícia: referát správy zelene
Odbor: Odbor územného rozvoja a koncepcií