Občan

Bc. Martin Šikula

E-mail: martin.sikula@trnava.sk
Telefón: 32 36 244, 0918 601 304
Pozícia: referát správy zelene
Odbor: Odbor územného rozvoja a koncepcií
Chcete vedieť, čo je nové?