Občan

Bc. Miroslav Varečka

E-mail: miroslav.varecka@trnava.sk
Telefón: 32 36 260, 0918 730 867
Pozícia: referát energetického manažmentu
Odbor: Kancelária prednostu