Občan

Bc. Roman Horváth

E-mail: roman.horvath@msp.trnava.sk
Telefón: 32 36 405
Pozícia: referát úseku technického zabezpečenia
Odbor: Mestská polícia