Občan

Gabriela Krčová

E-mail: gabriela.krcova@trnava.sk
Telefón: 32 36 228
Pozícia: referát zmluvných vzťahov a legislatívy
Odbor: Odbor právny
Chcete vedieť, čo je nové?