Občan

Ing. Alena Dostálová

E-mail: alena.dostalova@trnava.sk
Telefón: 32 36 207
Pozícia: referát odpadového hospodárstva
Odbor: Odbor stavebný a životného prostredia