Občan

Ing. Anton Babka

E-mail: anton.babka@zps.trnava.sk
Telefón: 32 36 726
Pozícia: vedúci technicko-hospodárskeho úseku
Odbor: Zariadenie pre seniorov