Občan

Ing. arch. Eva Hulmanová

E-mail: eva.hulmanova@trnava.sk
Telefón: 32 36 249
Pozícia: referát územného plánu a architektúry
Odbor: Odbor územného rozvoja a koncepcií
Chcete vedieť, čo je nové?