Občan

Ing. arch. Mária Dida

E-mail: maria.dida@trnava.sk
Telefón: 32 36 244
Pozícia: referát urbanizmu a architektúry
Odbor: Odbor územného rozvoja a koncepcií