Občan

Ing. arch. Ondrej Horváth

E-mail: ondrej.horvath@trnava.sk
Telefón: 32 36 239, 0908 724 579
Pozícia: vedúci odboru
Odbor: Odbor územného rozvoja a koncepcií