Občan

Ing. arch. Simona Krčmáreková

E-mail: simona.krcmarekova@trnava.sk
Telefón: 32 36 245
Pozícia: referát územného plánu
Odbor: Odbor územného rozvoja a koncepcií