Občan

Ing. arch. Soňa Balážová

E-mail: sona.balazova@trnava.sk
Telefón: 32 36 245
Pozícia: referát územného plánu a architektúry
Odbor: Odbor územného rozvoja a koncepcií
Chcete vedieť, čo je nové?