Občan

Ing. arch. Viera Kiseľová

E-mail: viera.kiselova@trnava.sk
Telefón: 32 36 248
Pozícia: referát územného plánu a architektúry
Odbor: Odbor územného rozvoja a koncepcií
Chcete vedieť, čo je nové?