Občan

Ing. Jana Adamcová

E-mail: jana.adamcova@trnava.sk
Telefón: 32 36 130
Pozícia: referát projektovej prípravy
Odbor: Odbor investičnej výstavby
Chcete vedieť, čo je nové?