Občan

Ing. Jana Bajužíková

E-mail: jana.bajuzikova@trnava.sk
Telefón: 32 36 255
Pozícia: referát územného rozhodovania a stav. poriadku
Odbor: Odbor stavebný a životného prostredia