Občan

Ing. Jarmila Garaiová

E-mail: jarmila.garaiova@trnava.sk
Telefón: 32 36 247
Pozícia: referát krajinnej ekológie
Odbor: Odbor územného rozvoja a koncepcií