Občan

Ing. Lenka Klimentová, PhD.

E-mail: trznica@skasz.trnava.sk
Telefón: 32 36 453, 917 478 898
Pozícia: Mestský zimný štadión
Odbor: Správa kultúrnych a športových zariadení
Chcete vedieť, čo je nové?