Občan

Ing. Ľuboslava Hutirová

E-mail: luboslava.hutirova@skasz.trnava.sk
Telefón: 32 36 434
Pozícia: vedúca technického úseku
Odbor: Správa kultúrnych a športových zariadení
Chcete vedieť, čo je nové?