Občan

Ing. Martin Gregor

E-mail: martin.gregor@trnava.sk
Telefón: 32 36 105, 0915 972 143
Pozícia: referát VPS
Odbor: Odbor komunálnych služieb