Občan

Ing. Miroslava Zrebná

E-mail: miroslava.zrebna@trnava.sk
Telefón: 32 36 110, 0905 972 019
Pozícia: referát dopravy a cestného hospodárstva
Odbor: Odbor dopravy
Chcete vedieť, čo je nové?