Občan

Ing. Peter Taraba

E-mail: peter.taraba@zps.trnava.sk
Telefón: 32 36 726
Pozícia: vedúci technicko-hospodárskeho úseku
Odbor: Zariadenie pre seniorov