Občan

Ing. Peter Taraba

E-mail: peter.taraba@trnava.sk
Telefón: 32 36 246
Pozícia: referát inžinierskeho urbanizmu
Odbor: Odbor územného rozvoja a koncepcií
Chcete vedieť, čo je nové?