Občan

Ing. Peter Trnka

E-mail: peter.trnka@trnava.sk
Telefón: 32 36 249
Pozícia: vedúci úseku dopravného urbanizmu a udržateľnej mobility
Odbor: Odbor územného rozvoja a koncepcií
Chcete vedieť, čo je nové?