Občan

Ing. Zuzana Ďurišová

E-mail: zuzana.durisova@trnava.sk
Telefón: 32 36 249, 0918 601 311
Pozícia: referát správy zelene
Odbor: Odbor územného rozvoja a koncepcií