Občan

Jana Brezinová

Telefón: 32 36 865
Pozícia: ZŠ s MŠ M. Gorkého, vedúca ŠJ (základná škola)
Odbor: ZŠ s MŠ
Chcete vedieť, čo je nové?