Občan

Jozefína Virágová

E-mail: jozefina.viragova@trnava.sk
Telefón: 32 36 225
Pozícia: referát správy daní a poplatkov
Odbor: Odbor ekonomický
Chcete vedieť, čo je nové?