Občan

JUDr. Ľudovít Farbula

E-mail: ludovit.farbula@msp.trnava.sk
Telefón: 32 36 417
Pozícia: zástupca náčelníka MsP
Odbor: Mestská polícia