Občan

JUDr. Mgr. Pavol Mančák

E-mail: pavol.mancak@sss.trnava.sk
Telefón: 32 36 622
Pozícia: vedúci oddelenia majetkovo-právneho a nebytových priestorov
Odbor: Stredisko sociálnej starostlivosti