Občan

JUDr. Petra Klembarová

E-mail: petra.klembarova@trnava.sk
Telefón: 32 36 226
Pozícia: referát zmluvných vzťahov a legislatívy
Odbor: Odbor právny
Chcete vedieť, čo je nové?