Občan

JUDr. Radoslav Bazala

E-mail: radoslav.bazala@trnava.sk
Telefón: 32 36 343
Pozícia: referát bežného verejného obstarávania
Odbor: Odbor verejného obstarávania
Chcete vedieť, čo je nové?