Občan

Kamenný mlyn - Kamenná cesta (jún - september)

Telefón: +421 918 976 892
Odbor: Správa majetku mesta Trnava