Občan

Katarína Virgovičová

E-mail: katarina.virgovicova@trnava.sk
Telefón: 32 36 127
Pozícia: referát dopravy a cestného hospodárstva
Odbor: Odbor dopravy