Občan

Martina Hrabáriková

E-mail: martina.hrabarikova@trnava.sk
Telefón: 32 36 250
Pozícia: referát územno-technických informácií
Odbor: Odbor územného rozvoja a koncepcií