Občan

- Mesto Trnava -

E-mail: info@trnava.sk
Telefón: 32 36 101, 32 36 111
Pozícia: Oficiálna poštová adresa: Mesto Trnava; Hlavná ulica 1; 917 71 Trnava