Občan

Mgr. Dušan Opletal

E-mail: dusan.opletal@msmt.trnava.sk
Telefón: 0918 800 448
Pozícia: Oddelenie cintorínskych služieb - správca
Odbor: Mestské služby mesta Trnava