Občan

Mgr. Eva Brestovanská

E-mail: eva.brestovanska@trnava.sk
Telefón: 32 36 235
Pozícia: referát územného rozhodovania a stavebného poriadku
Odbor: Odbor stavebný a životného prostredia
Chcete vedieť, čo je nové?