Občan

Mgr. Katarína Bajtošová

Telefón: 32 36 852
Pozícia: ZŠ s MŠ Atómová, zástupca pre primárne vzdelávanie
Odbor: ZŠ s MŠ